Žiadame o prihlásenie opatrovateľov do dôchodkového poistenia

  Vážený pán  minister  práce sociálnych veci a rodiny,   Ján Richter.    

Sme  rodičmi, opatrovateľmi a  osoby so zdravotným postihnutím.  

Od  1.1.2018. sa má meniť zákon o sociálnom poistení, aby už mamičky na rodičovskej dovolenke a  opatrovatelia nemuseli osobne podávať prihlášku na dôchodkové poistenie.

  Opatrovatelia  sústavne   prichádzajú  a  prichádzali   o dôchodkové poistenie , nie vlastnou vinou : Osoba  ktorá  opatruje fyzickú osobu  odkázanú na  opatrovanie  inou fyzickou osobou nie je  prihlásená   do dôchodkového poistenia odo dňa podania žiadosti  o opatrovateľský príspevok, ale  iba   odo dňa  priznania príspevku na opatrovanie.  

To znamená, že niekedy prejdú mesiace až roky, kým  osoba ktorá opatruje  má možnosť podať prihlášku  do  dôchodkového poistenia.  Nie že by  prihlášku pridať nechcela, ale kým  osoba ktorá je odkázaná na opatrovanie, nemá písomné rozhodnutie z úradu práce sociálnych veci a rodiny, že je odkázaná na opatrovanie inej fyzickej osoby,  tak opatrovateľ nemá možnosť si prihlášku podať.  

Týmto žiadame  o spätné prihlásenie opatrovateľov  do  dôchodkového    poistenia a aby sociálna poisťovňa zohľadnila  aj  tých opatrovateľov, ktorí   dlhodobo , nepretržite a dokázateľne   opatrovali svojich blízkych, bez prihlášky  v dôchodkovom poistení, lebo  ich o registrácii nikto neinformoval.      

 Výpadok zo systému nie je vinou ani opatrovaného a ani opatrovateľa a pri dosiahnutí dôchodkového veku  tie mesiace až roky  kedy nebol zaregistrovaný v sociálnej poisťovni  opatrovateľovi chýbajú na výpočet  starobného dôchodku.  

Ďakujeme pekne za podporu. 

Písomný kontakt: kompenzacie@centrum.sk 


Rodičia, opatrovatelia, a osoby s ŤZP.    Kontaktujte autora petície