Urýchlené vybudovanie obchvatu Mesta Stropkov a rýchlostnej cesty R4

Iniciatíva za urýchlené vybudovanie obchvatu Mesta Stropkov a rýchlostnej cesty R4. Mesto Stropkov je mestom prechodov, tranzitným mestom kamiónovej dopravy a mestom bez možnosti plynulého napojenia sa na sieť rýchlostných ciest, či diaľnic v okruhu 50 kilometrov. Okres Stropkov je okresom bez jediného kilometra železnice a s viacerými smutne známymi nehodovými úsekmi. V časoch dopravnej špičky v meste majú šoféri z bočných ulíc problém vyjsť na hlavnú cestu, pričom riešením tejto situácie podľa viacerých dopravných expertov nie sú semafóry ani kruhové objazdy, ale obchvat mesta, ktorý by tento problém definitívne vyriešil. Stav dopravnej situácie v meste aj v okrese negatívne vplýva na bezpečnosť zdravia, plynulosť cestnej premávky, čas cestovania medzi okresoilustračné_foto_výstavba_okres_SP.jpgm a zvyškom Slovenska, komfort obyvateľov, ktorí tu žijú, či sťaženými podmienkami pre získanie investorov s lepšie platenou prácou pre našich ľudí. Žiadame preto Úrad vlády SR a Ministerstvo dopravy a výstavby SR o urýchlenú realizáciu obchvatu Mesta Stropkov a kompletnú výstavbu rýchlostnej cesty R4.  


Mgr. Jozef Šimko    Kontaktujte autora petície