Tiltakozás a hodosi Horthy-szobor ellen - Protest proti Horthyho buste vo Vydranoch

Aláírásommal ezennel elhatárolódok a Nemeshodosi Református Egyházközség szoborállítási szándékától és tiltakozok ellene! Ellenzek bármely időben minden olyan tevékenységet, amely a Horthy-korszakot, annak vezetőjét és bármiféle szélsőséges nézeteket éltet. Végezetül csatlakozom ahhoz a kezdeményezéshez, miszerint a Nemeshodosi Református Egyházközség lelkipásztora legyen felmentve szolgálatából Hodos községben és más lelkész kerüljön helyére.

Svojim podpisom sa týmto dištancujem od zámeru odhalenia sochy Vydranskou Reformovanou farnosťou a protestujem proti tomu! Som proti akýmkoľvek aktivitám, činnostiam a šíreniu akýchkoľvek extrémistických názorov, ktoré podporujú Horthyho éru, jeho vodcu, nacionalizmus a extrémizmus. Zároveň sa so svojim podpisom pripájam k iniciatíve obyvateľov obce, ktorou žiadajú odvolanie terajšej farárky Reformovaného cirkevného zboru Vydrany kvôli jej názorom a k vymenovaniu nového duchovného pre Cirkevný zbor Vydrany.

 


Hodosi református gyülekezet és a lakosok- cirkevný zbor obce Vydrany a obyvatelia obce    Kontaktujte autora petície


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook