Odmietame trestné stíhanie Sheily Szmerekovej / Adriany Melekovej

nikdy-nesudte-cloveka1.jpgRozporuplným spôsobom bola menovaná zajatá a následne väznená vo väzbe z nepochopiteľných dôvodov uvedené ako kolúzna väzba.

V tomto štádiu je nám ťažko vyjadriť sa k obvineniam, ale tieto tvoria zdanie o vykonštruovanosti z ťažších zločinov, za čo jej hrozí odňatie SLOBODY v trvaní 6 mesiacov až 6 rokov! Z uvedených materiálov dostupných na internete vyplýva, že menovaná bola fyzicky a psychicky týraná a v tomto štádiu vykonala svoju nutnosť zbaviť sa frustrácie. Štát ju nechránil, ignoroval jej problémy, preto uplatnila si v svojom konaní článok 32 z Ústavy SR – Občiansky odpor.

Odmietame trestné stíhanie ľudí za uplatňovanie práv, ktoré deklaruje Ústava SR Čl.32

"Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené."

Menovaná uplatnila toto svoje právo ochrániť seba, svoj život, a preto je porušený aj Čl. 12 (4)

Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody

Preto žiadame, aby menovaná bola prepustená na slobodu, aby mala právo sa brániť slobodne, podľa svojich možností a nebola zbavená kontaktu s ľuďmi, možnej pomoci od ľudí. Odmietame sankcionovanie, perzekuovanie občanov, keď sa bránia proti neľudskému zaobchádzaniu a táto ich vzbura je kriminalizovaná. Treba prešetriť dôvody, čo ju viedlo k tomuto činu, avšak na slobode.

Totižto sme v čase, keď sme ohrození inváziou migrantov a je nutné dať najavo nebezpečie, ktoré trestuhodne ignorujú vládni činitelia.

https://www.facebook.com/adriana.melekova/videos/743786432435787/

https://www.facebook.com/igor.jurecka/videos/1378166468911226/

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Igor Jurečka na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook