Zachovanie ZŠ Hollého v Žiline

My občania mesta Žilina žiadame primátora Igora Chomu o zachovanie ZŠ na Hollého ulici v Žiline.

Tieto deti návštevou ZŠ na Hollého ulici majú najbližší prístup k základnému povinnému vzdelaniu.

Ich prerozdelenie na rôzne školy v rámci Žiliny môže spôsobiť ich zníženú dochádzku na ZŠ.

Čas strávený cestovaním by mohli venovať učeniu, keby bola ZŠ na Hollého ulici zachovaná.

Integrácia týchto detí v iných ZŠ nebude pre nich jednoduchá.


Katarína Trnovcová    Kontaktujte autora petície