Prehodnotenie výsledkov výberového konania na post riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Vážené kolegyne, kolegovia, výtvarná obec,       

obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu na opätovné prerokovanie výsledkov výberového konania na post riaditeľa  Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch v Zastupiteľstve NSK.      Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.  Víťazom konkurzu sa stal kandidát bez galerijných skúseností,  u ktorého sa neprihliadalo na odborné ale na riadiace skúsenosti. Konkurzu sa zúčastnila aj kurátorka a kustódka galérie Mgr. Helena Markusková, rešpektovaná osobnosť domácej i zahraničnej kunsthistórie. Zaoberať sa výpočtom realizovaných projektov by bolo príliš zdĺhavé, preto pripomeniem iba tie najdôležitejšie. Príprava a realizácia stálych expozícií galérie: „Stála expozícia európskeho umenia 16. – 20. stor.“ z daru  manželov Zmetákovcov, „Stála expozícia Lajosa Kassáka“ z daru Kláry Kassákovej, obe realizácie vrátane katalógov. 12 ročníkov medzinárodného projektu „ PERTU“ a desiatky monografických a tematických  výstav.  Mgr. Helena Markusková  ma za sebou úspešné medzinárodné projekty, ktoré viete realizovať iba ak máte aj vynikajúce riadiace schopnosti. Nehovoriac o tom že ostatných viac ako 10 rokov bola zástupkyňou riaditeľky a vedúcou umenovedného oddelenia galérie.  Požiadali sme pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja o prehodnotenie výsledkov konkurzu a uprednostnení hľadiska odbornosti.  Prosím podporte nás.


Mgr. Magdaléna Klobučníková, riaditeľka galérie    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Magdaléna Klobučníková, riaditeľka galérie na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook