Prehodnotenie výsledkov výberového konania na post riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Vážené kolegyne, kolegovia, výtvarná obec,       

obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu na opätovné prerokovanie výsledkov výberového konania na post riaditeľa  Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch v Zastupiteľstve NSK.      Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.  Víťazom konkurzu sa stal kandidát bez galerijných skúseností,  u ktorého sa neprihliadalo na odborné ale na riadiace skúsenosti. Konkurzu sa zúčastnila aj kurátorka a kustódka galérie Mgr. Helena Markusková, rešpektovaná osobnosť domácej i zahraničnej kunsthistórie. Zaoberať sa výpočtom realizovaných projektov by bolo príliš zdĺhavé, preto pripomeniem iba tie najdôležitejšie. Príprava a realizácia stálych expozícií galérie: „Stála expozícia európskeho umenia 16. – 20. stor.“ z daru  manželov Zmetákovcov, „Stála expozícia Lajosa Kassáka“ z daru Kláry Kassákovej, obe realizácie vrátane katalógov. 12 ročníkov medzinárodného projektu „ PERTU“ a desiatky monografických a tematických  výstav.  Mgr. Helena Markusková  ma za sebou úspešné medzinárodné projekty, ktoré viete realizovať iba ak máte aj vynikajúce riadiace schopnosti. Nehovoriac o tom že ostatných viac ako 10 rokov bola zástupkyňou riaditeľky a vedúcou umenovedného oddelenia galérie.  Požiadali sme pána predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja o prehodnotenie výsledkov konkurzu a uprednostnení hľadiska odbornosti.  Prosím podporte nás.


Mgr. Magdaléna Klobučníková, riaditeľka galérie    Kontaktujte autora petície