STOP DEVELOPEROM - TÝKA SA TO AJ TEBA

mapa_Kramáre.png„PETÍCIA“ STOP DEVELOPEROM alebo stavebná uzávera pre Kramáre a Kolibu

ZASTAV DEVELOPERA, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

       Obyvatelia SR, uplatňujúc svoje právo vyplývajúce z čl. 27 Ústavy SR a v zmysle zákona č. 85/1990 Z. b. o petičnom práve v platnom znení, sa obraciame na Ministerstvo dopravy a výstavby, so stavebnou uzáverou pre mestské časti Kramáre a Kolibu v Bratislave, kým nebudú vypracované územné plány zón, pre dotknuté lokality a nebude dobudovaná adekvátna infraštruktúra. Problémy infraštruktúry sumarizuje napr. dopravná koncepcia Koliba - Kramáre (http://pr.banm.sk/liferay/koliba-dopravna-koncepcia).

      Stavebný úrad Nové Mesto už niekoľko rokov nedisponuje vedúcou stavebného úradu podľa ods. 9 § 5 zákona 552/2003,  a teda stavebné rozhodnutia z tohto úradu sú len účelovými dokumentami. Výstavba, ktorú účelovo produkuje stavebný úrad priamo ohrozuje životy obyvateľov a to v prípade urgentnej zdravotnej pomoci (sanitky), pričom zahustenie spôsobuje dopravné kongescie a stratu vzácnych minút, alebo si môžeme pripomenúť aj smrť cyklistu na Tupého, ktorú spôsobil nákladiak z výstavby (riešené tu: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/27694/nakladne-auta-tupeho). Čo sa týka porušovania ods. 9 § 5 zákona 552/2003, podania sa riešili na Okresnej prokuratúre, Ministerstve vnútra SR (odbor kontroly), Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Kancelárii verejného ochrancu práv, Hlavného kontrolóra Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, Najvyššom kontrolnom úrade SR, Prezídiu policajného zboru, všetko však bez výsledkov.

      Uvádzame jeden z príkladov ako sa postupuje proti občanom. V roku 20.11.2014 bola podaná žiadosť o vypracovanie územného plánu zóny pre Horné Kramáre, pod ktorú sa podpísalo 34 ľudí. Dňa 9.1.2015 bolo Miestnym úradom Bratislava – Nové Mesto podané na poštu jej zamietnutie. Územný plán hornej časti Kramárov mal za úlohu uregulovať výstavbu. Preto poslanci na mestskom zastupiteľstve do rozpočtu dňa 15.12.2015 zaradili územné plány kritických zón na roky 2016-2018 (https://banm.zastupitelstvo.eu/data/att/3690.pdf) a následne ho miestne zastupiteľstvo MU BA NM schválilo v roku 2015 a 2016 (http://www.banm.sk/data/files/11012_schvaleny-rozpocet-na-roky-2017-2019.pdf). Ku dnešnému dňu sa kľúčové územné plány nezačali  ani obstarávať. Žiaľ MU zrejme má s touto časťou iné zámery ako službu občanom a to dokončiť zastavanie posledných všetkých zostávajúcich plôch.

     Kramáre sú komplexom nemocníc s národnou pôsobnosťou a preto sa obyvatelia SR obracajú na Vás so stavebnou uzáverou do vyriešenia problémov, ktoré terajší úrad prináša. 

obyvatelia SR

     Výzva: Kramáre miesto pre chorých, Koliba miesto oddychu. Napriek tomu developeri, stavebný úrad Nové Mesto – Bratislava či Okresný úrad Bratislava ba aj Magistrát hlavného mesta SR tieto lokality nerešpektujú. Developeri pri svojich akciách nerešpektujú zastavanosť pozemkov, ktoré im určuje územný plán Bratislavy. Nerešpektujú okolitú zeleň, nočný klud ba ani chýbajúca infraštruktúra ich nezastaví. Všetky úrady vydávajú kladné stanoviská pre výstavbu s uvedením priaznivých dopravných podmienok napriek problémom, ktoré opisuje Dopravná koncepcia Koliba- Kramáre. Tento problém sa netýka len obyvateľov spomínaných lokalít ale je to problém všetkých nás. Každému z nás sa môže pritrafiť, že nás sanitka bude musieť doviezť na Kramáre a v hre bude každá sekunda, ale vy ste práve uviazli v zápche, ktorú spôsobil stavebný boom. Koliba už historicky miesto oddychu. Ako spomienku uvediem bratislavský lesopark a vinohrady ako si ju poniektorí ešte pamätáme. Na Kolibu vedie jedna úzka ulica, ktorá mesto spájala práve s týmito krásami, ale ani tento hedikep developerov nezastaví.

     Koliba ako aj Kramáre sa potýkajú s mohutnou výstavbou, ktorá na Slovensku nemá obdoby:

Výstavba posledných rokov Koliba:

2008 Parkville, 91 bytov

2009 Koliba Design Club, 39 bytov

2009 BD Villa Koliba, 24 bytov

2013 Brečtanka, 38 bytov

2014 Podkolibská rezidencia, 28 bytov

2015 Belaria Koliba I etapa, 35 bytov

2017 Komplex mestských víl Koliba, 71 bytov

A čo nás čaká: 2017 Eleven, 11 veľkých rodinných domov

2018 Bellavita Residence, 120 bytov

2018 Rezidencia na Kolibe, 32 bytov

2018 Belaria Koliba II etapa, 56 bytov

2018 Park pod Kolibou

2018 Rezidencia nová Koliba, 98 bytov

2018, Grand Koliba, štvorpodlažné byty

2018, Uptown Koliba

2018, Koliba Highlands, petica víl

2018 Štúdio Koliba, 117 bytov Vila Koliba 

2018 Bytový dom Gansberg, 48 bytov Nobelova III etapa

Kramáre - za posledné roky stavebný úrad povolil uzdu 6 projektom (tieto sú zakreslené aj na mapke v prílohe):

2005 Black & White, 28 bytov (1)

2007 Park Klenová, 60 bytov (2)

2009 Olive, 57 bytov (3)

2009 Rozvodná (4)

2014 BD Vlárska, 43 bytov (5)

2016 BD Vlárska, 43 bytov (6)

Čo nás čaká (tieto sú zakreslené aj na mapke v prílohe):

2018 BD Vlárska, 84 bytov (finalizuje stavebné povolenie, uskutočnil sa výrub) (1)

Rezidnecia Medici, 10 bytov (už je vydané  súhlasné stanovisko magistrátu) (2)

Vnútroblok BD Vlárska a Park Klenová, (bolo požiadané o výrub stromov) (3)

Polyfunkčný dom SA, (územné rozhodnutie bolo zatiaľ pozastavené - s petíciou) (4)

*Zdrojové údaje sú z dostupných stránok a  čiastočne: http://bratislavayimby.blogspot.sk/2016/08/meniaca-sa-koliba.html 

 

Na vedomie: Ministerstvo vnútra SR

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mária na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook