Opakovane žiadame o zvýšenie príspevku na opatrovanie

Opakovane  žiadame  o zvýšenie príspevku  na opatrovanie, aspoň do výšky minimálnej mzdy.

Vážený pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Richter, vážené poslankyne a poslanci.

Sme rodičmi, opatrovateľmi zdravotne ťažko postihnutých detí a dospelých, ktorí sa každý deň s láskou a sebazaprením staráme o svojich blízkych,  ktorým nebolo dopriané viesť plnohodnotný život.  

Opatrovanie osoby zo zdravotnými problémami je 24 hodinová starostlivosť, 7 dni v týždni, bez nároku na dovolenku, oddych, a suma opatrovateľského príspevku je  maximálne 247€ mesačne.

Z takej sumy musia vyžiť mamičky s chorým dieťaťom, z takej sumy musia vyžiť rodiny v ktorej sa nachádza  choré dieťa alebo dospelý, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby. Veľa krát sa rodina dostáva na hranicu chudoby,  ako i do sociálnej a ekonomickej izolácie.  

 -Týmto opakovane žiadame  o zvýšenie sumy opatrovateľského príspevku, aspoň do sumy minimálnej mzdy.  

-Žiadame zvýšiť sumu peňažného príspevku na zvýšené výdavky, hygienu, a na individuálnu prepravu osôb s ŤZP.  

-Žiadame aby sa otvoril a doplnil Zákon 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aby sa už nestávalo že deti s onkologickým ochorením,s DMO,Autizmus,DS a iné , neboli,doslova  nútené bojovať s úradmi. Napriek tomu že zákonom dané podmienky chorí žiadatelia  spĺňajú, sú  žiadosti z ÚPSVaR často zamietnuté.

-Žiadame aby za rozhodnutie úradu, a zdravotný posudok ,zodpovedal aj posudkový lekár.

-Žiadame nekrátiť opatrovateľský príspevok kvôli poberaným dôchodkom (napr. výsluhový, starobný a pod.) --Žiadame aby sa otvoril a doplnil zákon 448/2008 o sociálnych službách .

-Zrušiť nezmyselné krátenie príspevku v prípade, ak je opatrovaný v nemocnici a sprevádza ho opatrovateľ.  

-Stanoviť povinnosť štátnych materských škôl, aby mali vyhradené vždy jedno miesto pri zápise pre deti ŤZP, ktoré sú odporúčané špecialistami na integráciu do bežnej materskej školy.  

Žiadame aby  po dovŕšení dospelosti, resp. aby po 12. rokoch štát naďalej platil odvody do soc. poisťovne za matku, otca ktorá sa stará o ŤZP dieťa.  

Koľko tragických životných príbehov  sa ešte musí stať aby bolo počuť naše prosby,požiadavky,ktoré nie sú ničím iným iba túžbou za lepším a dôstojnejším životom?  

Každému veľmi pekne ďakujeme za podporu.    

kompenzacie@centrum.sk