PETÍCIA ZA ZACHOVANIE POMNÍKA OSLOBODITEĽOV NA NÁMESTÍ SNP V TRNAVE

                                                                                                                                                                           PETÍCIA

ZA ZACHOVANIE POMNÍKA OSLOBODITEĽOV NA NÁMESTÍ SNP V TRNAVE.

My občania mesta Trnava, Trnavského regiónu a Slovenskej republiky trváme na rekonštrukcii a zachovaní Pomníka osloboditeľov príslušníkov Červenej armády na pôvodnom mieste. Nechceme, aby sa naše mesto zaradilo medzi mestá, kde si nectia a nevážia osloboditeľov spod fašistickej nadvlády.  

        

  


Petičný výbor : Predseda petičného výboru: Anton Práznovský, Vladimíra Clementisa 6483/51, Trnava,    Kontaktujte autora petície