Petícia za zákaz činnosti spoločnosti Uber Slovakia s. r. o v BA

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa bezodkladne zastavila činnosť spoločnosti Uber Slovakia s. r. o. so sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava, IČO 48 112 739, zapísanú v ORSR dňa 18.08.2015 (ďalej len „spoločnosť“) na území mesta Bratislava. Spoločnosť vlastní aplikáciu Uber na poskytovanie prepravy ľudí za odplatu. Máme za to, že spoločnosť a zamestnanci resp. partneri (vodiči) nerešpektujú legislatívu SR, konkrétne zákon č. 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave a porušujú ho v plnom rozsahu. Vodiči jazdiaci pre túto spoločnosť, prepravujú ľudí za finančnú odplatu, bez akéhokoľvek povolenia. Nemajú koncesiu, nemajú živnosť aby mohli takúto prácu vykonávať, nemajú poistené autá potrebným poistením, nemajú psychotesty ani lekárske prehliadky. Všetky tieto náležitosti pre vodiča prepravujúceho osoby, zvieratá a batožiny upravuje zákon 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Matej Krampl na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook