PETÍCIA PROTI NEZMYSELNÉMU PRENÁJMU KONSKEJ ŽELEZNICE

Vyzývame starostu a poslancov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, aby zastavili nezmyselný prenájom budovy Konskej železnice, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je zároveň v erbe mestskej časti. Myslíme si, že budova by mala slúžiť verejnosti, obyvateľom Nového Mesta ale aj obyvateľom a návštevníkom Bratislavy. Vyhlásená súťaž na prenájom budovy, kde jediným kritériom je výška nájomného diskriminuje všetky verejné kultúrne funkcie, ktoré by rozvíjali kultúrny a komunitný život obyvateľov.

 


Zuzana Rattajová    Kontaktujte autora petície