Najpopulárnejšie petície v roku 2021 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

◆ ZA ZRUŠENIE VYHRADENEHO ČASU PRE SENIOROV V OBCHODOCH

Vytvorené: 2021-03-12 Štatistiky

Hromadné stanovisko k návrhu riešenia „Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka“.

Vytvorené: 2021-03-23 Štatistiky

Petícia za cyklotrasu Nová Dubnica - Trenčianske Teplice

Vytvorené: 2021-05-04 Štatistiky

Petícia proti realizácii prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Univerzite Mateja Bela

Vytvorené: 2021-10-04 Štatistiky

Petícia proti spoplatneniu rezidentov na Dvoroch IV. Petržalke

Vytvorené: 2021-10-30 Štatistiky

Otvorený list s výzvou najvyšším ústavným činiteľom k sláveniu štátneho sviatku Deň vzniku Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2021-01-06 Štatistiky

Premietanie Godzilly z dôvodu duchovných potrieb občanov

Vytvorené: 2021-03-31 Štatistiky

Celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov

Vytvorené: 2016-01-02 Štatistiky

Stop Šikane Pendlerov !!

Vytvorené: 2021-02-28 Štatistiky

Petícia proti otváraniu stredných škôl

Vytvorené: 2020-11-23 Štatistiky

Petícia za obnovenie prezenčnej výučby v zimnom semestri 2021/2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Vytvorené: 2021-10-04 Štatistiky

P E T Í C I A NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch

Vytvorené: 2021-03-28 Štatistiky

PETÍCIA za zachovanie umiestnenia prevádzky Ambulancie VLD MUDr. Martiny Michalíkovej v pôvodných priestoroch Polikliniky Nemocnice Poprad a.s.

Vytvorené: 2021-11-08 Štatistiky

Petícia za zamedzenie realizácie strelnice pri rieke Biela

Vytvorené: 2021-05-26 Štatistiky

Petícia proti výstavbe budovy na ul. Záhradnícka, na parcele č. 132/13, vedľa budovy "Pyramída"

Vytvorené: 2021-03-05 Štatistiky

Prechod na dištančnú formu výučby

Vytvorené: 2021-11-09 Štatistiky

Petícia o zamedzení dopravného napojenia katastrálneho územia Záhorskej Bystrice cez obec Marianka časť Tálky, pre manipulačnú, stavebnú a prevádzkovú dopravu

Vytvorené: 2021-05-02 Štatistiky

Senzory pre diabetikov

Vytvorené: 2019-10-21 Štatistiky

Petícia za zavedenie zákazu skládkovania na Žitnom ostrove

Vytvorené: 2020-06-20 Štatistiky

PETÍCIA NA VYHLÁSENIE REFERENDA O ODVOLANÍ STAROSTKY BRATISLAVA - RUSOVCE

Vytvorené: 2021-07-08 Štatistiky