Senzory pre diabetikov

Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

  

Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného  zdravotníctva

Diabetes  sa niekedy prirovnáva k jazde autom. Nečakane sme sa v ňom jedného dňa ocitli a zatiaľ sa z neho nedokážeme dostať.   Cestujeme akoby v tme, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Na deň máme niekoľko prúžkov na meranie glykémie, čo by sa dalo prirovnať k niekoľkým bliknutiam svetlami. Našťastie existuje spôsob ako rozsvietiť svetlá – použiť kontinuálne meranie glykémie (anglicky Continuous Glucose Monitoring, ďalej len CGM). Vďaka tomuto rozsvieteniu dokážeme oveľa lepšie reagovať na každodenné situácie a riadiť svoju liečbu tak, aby sme sa vyhli nástrahám našej diagnózy.

cgm.png

Ako to funguje

CGM pozostáva z troch častí – zo senzora, vysielača a prijímača. Senzor tvorí drobná elektróda, ktorá sa zavádza pod kožu. Glykémia sa nemeria priamo z krvi, ale z podkožnej tekutiny. Elektródu pokrýva enzým. Pri styku s molekulami glukózy dochádza k chemickej reakcii, pri ktorej vzniká elektrický signál. Ten sa digitalizuje a vysielač posiela dáta do prijímača. Prijímač zobrazí hodnotu glykémie.

Ako vidno na obrázku, 4 farebné body zobrazujú tradičné meranie glykémie pred aplikáciou inzulínu a nezachytávajú pokles alebo rast glykémie medzi meraniami a tiež nezachycujú vznik hypoglykémií ktoré diabetik nepociťuje.

Výsledky výskumov   

Výhody CGM oproti tradičným lancetám a testom hladiny HbA1c sú veľmi dobre zdokumentované a zverejnené v publikácii Diabetes Care z roku 2001. Výskum ukázal, že: 

·   CGM dokáže zaznamenať štyrikrát viac vážnych výkyvov hladiny glukózy ako jej samostatné monitorovanie glykémie (SMBG)

·  CGM môže výrazne znížiť hladiny HbA1c; ukázalo sa, že v porovnaní so samotným testom pomocou lanciet môžu hladiny HbA1c klesnúť až o 1 %

·  presnosť CGM bola preukázaná vo viacerých publikovaných štúdiách, takže umožňuje úpravy liečby na základe spoľahlivých údajov.

 -Najnovšia štúdia bola vypracovaná v susednej Českej republike:

"Celkem čtyři léčebné strategie diabetu 1. typu porovnávala studie COMISAIR, který přinesla jednoznačný závěr. Kontinuální monitorování hladiny glukózy pomocí glykemických senzorů je pro zvládání onemocnění lepší než používání běžných glukometrů bez ohledu na to, jakým způsobem si pacient aplikuje inzulin. Výsledky studie provedené na III. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze získaly velkou pozornost v zahraničí a dokonce ovlivnily i rozhodování úřadů o úhradě tohoto způsobu léčby, který je dostupný i v Česku." 

 

Celý článok sa nachádza tu: https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/01/ceska-studie-meni-lecbu-diabetu-usa-se-stala-podkladem-uhradu-glykemickych-senzoru/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Možnosti

Na Slovensku sa bežne používajú senzory od firiem Medtronic a Dexcom. Viacero slovenských diabetikov si obľúbilo na Slovensku zatiaľ nedostupný senzor Freestyle Libre od firmy Abbott. Systémy sa líšia spôsobom aplikácie, výdržou, spôsobom kalibrácie a cenou. Celkové náklady na prevádzku CGM pozostávajú aj z ceny príslušenstva, o ktorej sa dá informovať u jednotlivých distribútorov.

Výstrahy

Ak by sme spravili anketu medzi diabetikmi na inzulínovej liečbe o tom, čo má na ich život najhorší vplyv, na prvých priečkach by sa objavili hypoglykémie. CGM predpovedajú hroziacu hypoglykémiu a diabetik jej tak môže efektívne predchádzať. Podobne v prípade stúpajúcej glykémie dokáže skúsený diabetik výrazne zmierniť hyperglykémiu korekčnou dávkou.

Bazálne dávky

Či už diabetik používa inzulínové perá alebo pumpu, z niekoľkých nočných meraní je problematické určiť ako sa hýbala glykémia v noci. Softvér k CGM umožňuje zobrazenie štatistík, ktoré zjednodušujú správne nastavenie bazálnych dávok. Na rozdiel od bežných nočných meraní glukomerom, z grafu kontinuálneho merania glykémie možno vyčítať presný čas, od ktorého došlo k neželanému nárastu alebo poklesu glykémie. 

 

Časovanie inzulínu a jedlo

Každý diabetik by mal vedieť ako rôzne jedlá vplývajú na jeho glykémie. Jedna hodnota glykémie jeden a pol až dve hodiny po jedle často nepostačuje na pochopenie vplyvu stravy. Vďaka priebehu glykémií sa dá oveľa jednoduchšie určiť časovanie inzulínu, vhodné dávkovanie a tiež zloženie stravy.

Na čo si dať pozor

Pri dôležitých rozhodnutiach sa nedá spoľahnúť na senzor a hodnotu glykémie je vhodné porovnať s nameranou hodnotou z glukomera. Hodnota z podkožného priestoru býva oproti hodnote z krvi oneskorená o 15-20 minút. Z tohoto dôvodu možno očakávať, pomerne veľké odchýlky pri prudkých zmenách glykémie. Ak sa senzor priľahne, dochádza k nepresným meraniam a nepravdivým výstrahám pred hypoglykémiami.

Preplácanie poisťovňami

Prvé CGM sa objavili na trhu už v roku 1999. Nejde teda o nepopísaný list papiera. Štúdia za štúdiou ukazujú efektivitu kontinuálneho merania. Vedci dokonca simulovali ekonomický dopad používania CGM a zistili, že investícia do CGM môže byť z dlhodobého hľadiska finačne výhodná. Na Slovensku sa situácia  zlepšila v októbri 2017. Navýšili sa množstvá senzorov preplácaných poisťovňami, čím sa stalo kontinuálne meranie dostupným pre vybrané skupiny diabetikov. Napriek pozitívnemu kroku vpred, množstvo diabetikov ostalo bez možnosti zlepšenia liečby pomocou CGM. Kategorizácia úplne obišla deti na inzulínových perách. Ak sú takéto deti napriek snahe zle kompenzované, diabetológ môže odporučiť prechod na inzulínovú pumpu. Súčasné podmienky neumožňujú samotné CGM s podporou poisťovne, čím sa stáva táto možnosť pre mnohých pacientov nedostupnou. Skúsenosti odborníkov pritom ukazujú, že by často stačilo CGM, bez nutnosti prechodu na inzulínovú pumpu. Na výročnom stretnutí Európskej asociácie pre štúdium diabetu, 11. septembra 2017, bola prezentovaná dva roky trvajúca štúdia so 65 pacientmi, ktorá ukázala, že k výraznému zlepšeniu glykovaného hemoglobínu prišlo u pacientov pri nasadení CGM bez ohľadu na to, či používali inzulínovú pumpu. Vyhraté nemajú ani detskí pacienti na inzulínových pumpách. Dovŕšením osemnásteho roku života stratia nárok na preplácanie senzorov, a tak sa dá očakávať negatívny dopad na ich kompenzáciu.  

Preto, žiadame aby Senzory na kontinuálne monitorovanie glykémie v krvi, boli plne hradené z Verejného zdravotníctva pre všetkých diabetikov na intenzifikovanom inzulínovom režime DM.  


Zlatko Hrubik, Koniarekova 8, 917 01 Trnava, 0918583149    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Zlatko Hrubik, Koniarekova 8, 917 01 Trnava, 0918583149 bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...