Petícia proti otváraniu stredných škôl

POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE SI PROSÍM SKONTROLUJTE SVOJE MAILOVÉ SCHRÁNKY A POTVRĎTE ÚČASŤ V PETÍCII. 

Ak súhlasíte s petíciou, najviac podpisov dosiahneme, ak ju pošlete všetkým svojim známym. 

My, dolu podpísaní žiaci stredných škôl, ich rodinní príslušníci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci stredných škôl, sme zásadne proti otváraniu stredných škôl z nasledujúcich dôvodov:

1. Epidemiologická situácia v mnohých regiónoch Slovenska je mimoriadne zlá a otvorenie škôl predstavuje obrovské riziko nákazy koronavírusom. Máme veľké obavy o svoje zdravie a najmä o zdravie svojich rodín.

2. Otvorenie stredoškolských internátov by viedlo k premiešaniu ľudí z rôznych regiónov Slovenska, v ktorých je výrazne rozdielny stupeň nákazy obyvateľstva. To by mohlo viesť k zvýšenej nákaze aj v doteraz menej rizikových regiónoch.

3. Väčšina učiva, najmä na gymnáziách a obchodných akadémiach, je teoretického charakteru a preto si myslíme, že je možné ho prebrať aj pomocou dištančného vzdelávania. Sme si vedomí toho, že v niektorých predmetoch dištančná výuka nie je taká kvalitná ako prezenčná, ale myslíme si, že riziko nákazy je oveľa väčšie a závažnejšie ako tento fakt. 

4. Mnohí študenti stredných škôl dochádzajú do školy do iných miest, čo bude viesť k preplneným vlakom a autobusom. V takomto prostredí je riziko šírenia nákazy taktiež veľmi veľké. 

Z týchto dôvodov sme toho názoru, že by malo pokračovať na stredných školách dištančné vzdelávanie, až dokým nebude epidemiologická situácia taká priaznivá, aby sa žiaci nemuseli obávať nákazy seba a svojich blízkych. 

 


Dominik Horváth    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Dominik Horváth na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...