PETÍCIA za zachovanie umiestnenia prevádzky Ambulancie VLD MUDr. Martiny Michalíkovej v pôvodných priestoroch Polikliniky Nemocnice Poprad a.s.

My, dolupodpísaní občania SR a pacienti ambulancie MEDIPRAX, s.r.o. MUDr. Martiny Michalíkovej nesúhlasíme s vypovedaním nájmu z priestorov a  žiadame MZSR a terajšie vedenie Nemocnice Poprad a.s. ako akciovú spoločnosť so 100 % účasťou štátu o zachovanie umiestnenia prevádzky a predĺženie nájomnej zmluvy Ambulancie praktického lekára pre dospelých MUDr. Martiny Michalíkovej v doterajších priestoroch Polikliniky Nemocnice Poprad a.s., aj s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid 19. Prosíme o čitateľné, úplné a pravdivé vyplnenie tohto hárku bez skratiek a podľa údajov v občianskom preukaze. Pozor: petičný hárok môžete podpísať len raz! Vyberte si papierovú formu petície alebo online. Vyplnené hárky môžete doručiť osobne na adresu: Poliklinika Nemocnica Poprad a.s., MEDIPRAX s.r.o., MUDr. Martina Michalíková, Banícka 803/28, 058 01  Poprad, Podpisový “referendový” hárok je potrebné čitateľne vyplniť. Ideálne paličkovým písmom.


Ing. Miroslav Hric    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Miroslav Hric na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...