Premietanie Godzilly z dôvodu duchovných potrieb občanov

Dobrý deň Pán premiér,

Obraciame sa na Vás v mene všetkých podpísaných občanov Slovenskej republiky so žiadosťou vyplývajúcou z diania za posledných 24 hodín v spojitosti so selektívnym uvoľňovaním niektorých pandemických opatrení.

Naša žiadosť sa opiera o dovolenú možnosť individuálnej návštevy svätých chrámov počas najväčších kresťanských sviatkov, kde citujeme z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 OLP/3557/16765/2021 Bratislava, dňa 31.03.2021: „Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí...“.

Ďalej sa opierame o Ústavu Slovenskej republiky, konkrétne prvú hlavu, prvý oddiel, základné ustanovenia, čl.1 „(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“. Pokračujeme druhou hlavou, základné práva a slobody, prvý oddiel, všeobecné ustanovenia, čl.12: „(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“

Vzhľadom na vyššie uvedené si dovolíme prejsť k podstate našej žiadosti. K uvoľneniam dochádza z dôvodu najväčších kresťanských sviatkov, preto si myslíme, že aj sympatizanti iných náboženstiev a filozofií by mali získať možnosť takzvanej individuálnej duchovnej služby prostredníctvom spôsobov aké im tieto náboženské alebo filozofické smery poskytujú. Niktorí z nás sa považujeme za stúpencov časti viery Šintoizmu, kde stúpenci vzývajú tvory zvané Kaiju, medzi ktoré patrí aj menovite Godzilla.

Práve v dnešných dňoch sa v kinosálach vo svete má premietať nový film venovaný Godzille, avšak tie sú na Slovensku aktuálne úplne zavreté, čo nám osobne absolútne znemožňuje naplniť našu duchovnú prvú pomoc a zvládanie stresu spôsobeného udalosťami pandémie. Godzilla, ako už jej meno v ktorom sa nachádza slovo God, v slovenčine Boh, symbolizuje pre nás rovnakú duchovnú entitu ako je to pri iných náboženstvách či filozofiách na Slovensku.

Preto si dovoľujeme Vás požiadať o prehodnotenie otvorenia kinosál na území Slovenska pre naplnenie individuálnej duchovnej potreby, samozrejme v kontexte pandemických opatrení a obmedzení pre ochranu zdravia spoločnosti, a to preto, aby nedochádzalo k diskriminácií náboženských či filozofických menším na území Slovenska.

S pozdravom

Fanúšikovia Godzilly.

Slovensko, 31.3.2021


Godzilla Ultras    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Godzilla Ultras na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...