Petícia proti realizácii prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Univerzite Mateja Bela

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci UMB, žiadame, aby sme aj v zimnom semestri AR 2021/2022 pokračovali v dištančnej forme vyučovania.

Dôvodom je, že množstvo ľudí, ktoré sa momentálne stretáva na pôde Univerzity Mateja Bela považujeme v aktuálne situácii za mimoriadne zdravie ohrozujúce.
Na UMB sa zhromažďujú ľudia z rôznych okresov, ba dokonca rôznych štátov. Takéto cestovanie zapríčiní mimoriadne zvýšenie nákazy.

Čo taktiež vnímame ako problém je pravidelné testovanie nezaočkovaných študentov, ktoré je naozaj veľmi nákladné.
Rizikom zrýchlenia šírenia nákazy sú taktiež internáty, kde je väčšina študentov ubytovaná.

Myslíme si, že univerzita by mala zohľadniť všetky vyššie uvedené dôvody a prioritizovať naše zdravie. Svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s jej rozhodnutím- realizáciou prezenčnej výučby.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Študenti UMB na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...