Prechod na dištančnú formu výučby

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove (ďalej len FF UNIPO) žiadame, aby sme v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prešli na dištančnú formu výučby. Medzi hlavné dôvody prechodu na dištančnú formu výučby na FF UNIPO patria:

  • delenie študentov do menších skupín v rámci vyučovacej jednotky (celkový čas hodín rozdelený tak, aby sa dodržal limit počtu študentov v skupine), ktoré spôsobuje obmedzenie času vyhradeného na prebratie učiva, z čoho vyplýva že neprebraté učivo ostáva na samoštúdium,
  • nepostačujúce technické vybavenie učební (nefunkčné WiFi, chýbajúce ovládače v učebniach),
  • prednášky realizované mimo učební z dôvodu presahujúceho počtu študentov, čo znižuje efektivitu vyučovacieho procesu (študenti pripojení na chodbách),
  • cestovanie a presúvanie študentov z okresov, ktoré sú v rámci COVID Automatu sfarbené rôznymi farbami,
  • ubytovanie na spoločných internátoch, ktoré hrozí zvyšovaným rizikom nákazy, ktorému sa týmto chceme vyhnúť
  • režim OTP - nie každý študent je očkovaný alebo ochorenie COVID-19 prekonal, teda je nútený v prípade prezenčnej formy výučby pravidelne sa testovať, čo je pre študentov finančne nákladné, avšak aj pre očkovaných študentov, ktorý sa taktiež pravidelne testujú, aby neboli hrozbou pre svoje okolie (potvrdenia nikto nekontroluje),
  • Prešovský okres je takmer každý deň zaradený medzi okresy s vysokým nárastom počtu nakazených s pravdepodobnosťou, že tento počet bude narastať.

Nechceme ohrozovať naše rodiny, príbuzných, neočkovaných len kvôli tomu, aby sme sedeli v učebni s respirátorom, v ktorom sa beztak ťažko dýcha. V neposlednom rade ochorenie COVID-19 postihuje aj množstvo študentov, ktorí očkovaní sú a vakcína nie vždy pomohla zmierniť ich príznaky, dokonca pokračuje v ďalšom šírení nákazy. Je nám ľúto v akej situácii sa nachádzame, no žiadame, aby naša fakulta  zohľadnila všetky uvedené dôvody a hlavne, aby považovala zdravie svojich zamestnancov a študentov za prvoradé.

Svojím podpisom vyjadrujeme NESÚHLAS s rozhodnutím o prezenčnej výučbe počas zimného semestra 2021/2022. 

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že FF UNIPO bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...