Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nebudujte asfaltové cesty cez lesík pri Belej v Liptovskom Hrádku

Petícia je určená len pre občanov Mesta Liptovský Hrádok, tzn. osôb s trvalým pobytom v meste Liptovský Hrádok vrátane m.č. Dovalovo. Podpisy ostatných osôb nebudú započítané do celkového počtu ale srdečne Vám aj za ne ďakujeme. Sú podporou našej snahy za zachovanie zelene v našom meste. Petičné právo je jedným z nástrojov občanov na kontrolu kompetentných orgánov a presadzovanie verejného záujmu do rozhodovania. V zmysle tohto práva, My, podpísaní občania Mesta Liptovský Hrádok, žiadame Mesto

Vytvorené: 2017-05-30

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 251 247
2017 251 247

Zachovanie ZŠ Hollého v Žiline

My občania mesta Žilina žiadame primátora Igora Chomu o zachovanie ZŠ na Hollého ulici v Žiline. Tieto deti návštevou ZŠ na Hollého ulici majú najbližší prístup k základnému povinnému vzdelaniu. Ich prerozdelenie na rôzne školy v rámci Žiliny môže spôsobiť ich zníženú dochádzku na ZŠ. Čas strávený cestovaním by mohli venovať učeniu, keby bola ZŠ na Hollého ulici zachovaná. Integrácia týchto detí v iných ZŠ nebude pre nich jednoduchá.

Vytvorené: 2017-04-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 244 242
2017 244 242

Urýchlené vybudovanie obchvatu Mesta Stropkov a rýchlostnej cesty R4

Iniciatíva za urýchlené vybudovanie obchvatu Mesta Stropkov a rýchlostnej cesty R4. Mesto Stropkov je mestom prechodov, tranzitným mestom kamiónovej dopravy a mestom bez možnosti plynulého napojenia sa na sieť rýchlostných ciest, či diaľnic v okruhu 50 kilometrov. Okres Stropkov je okresom bez jediného kilometra železnice a s viacerými smutne známymi nehodovými úsekmi. V časoch dopravnej špičky v meste majú šoféri z bočných ulíc problém vyjsť na hlavnú cestu, pričom riešením tejto situácie podľa

Vytvorené: 2017-10-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 306 290
2017 241 228

Školský psychológ do každej školy.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva nezvládajú všetky krízové prejavy školákov. Psychológ by mal byť priamo v škole. V školách sa mení atmosféra a sociálna klíma, v triedach pribúdajú deti s poruchami správania či učenia, zhoršujú sa vzťahy učiteľ - žiak, ale aj učiteľ – rodič a rodič - dieťa. Všade tam by sa mohol uplatniť školský psychológ. Konkrétne úlohy, ktoré dnes plní (mal by plniť) školský psychológ vo vzťahu žiakom, k učiteľom ale aj k rodičom sú v súčasnej škole nezastupi

Vytvorené: 2014-04-22

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1310 1299
2017 232 227

Petícia za odvolanie Mária Patakyová, PhD. verejná ochrankyňa práv.

Petícia za odvolanie M. Patakyovej. Verejná ochrankyňa práv sa v prejave na pride vyjadrila že verejný ochranca práv má vždy stáť na strane tých, ktorých práva sú porušované alebo ohrozované. Žiadne práva LGBTI nie sú ani ohrozené, ani porušované. Ombudsmanka klamala verejne a pred tisícami ľudí.

Vytvorené: 2017-08-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 249 242
2017 231 224

Zrušenie zákazu vjazdu - cesta medzi obcami Zámutov - Červenica - Zlatá Baňa

Predmet petície: zrušenie zákazu vjazdu - cesta medzi obcami Zámutov - Červenica - Zlatá Baňa Z "neznámeho" dôvodu bol Lesmi SR zakázaný vjazd (okrem Lesy SR) motorovým vozidlom či motocyklom medzi obcami Zámutov a obcami Zlatá Baňa, Červenica! Táto cesta slúžila a slúži ako spojnica medzi obcami a výrazne tak skracuje cestu, čas a náklady na prepravu osôb žijúcich v priľahlých obciach. Týmto zákazom obmedzuje správa Lesov SR a rovnako dopravný inšpektorát Vranov nad topľou, ktorý vydáva povolen

Vytvorené: 2017-11-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 261 256
2017 229 224

PETÍCIA PROTI NEZMYSELNÉMU PRENÁJMU KONSKEJ ŽELEZNICE

Vyzývame starostu a poslancov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, aby zastavili nezmyselný prenájom budovy Konskej železnice, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je zároveň v erbe mestskej časti. Myslíme si, že budova by mala slúžiť verejnosti, obyvateľom Nového Mesta ale aj obyvateľom a návštevníkom Bratislavy. Vyhlásená súťaž na prenájom budovy, kde jediným kritériom je výška nájomného diskriminuje všetky verejné kultúrne funkcie, ktoré by rozvíjali kultúrny a komunitný život obyvateľov.  

Vytvorené: 2017-06-15

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 226 225
2017 225 224

Odmietame trestné stíhanie Sheily Szmerekovej / Adriany Melekovej

Rozporuplným spôsobom bola menovaná zajatá a následne väznená vo väzbe z nepochopiteľných dôvodov uvedené ako kolúzna väzba. V tomto štádiu je nám ťažko vyjadriť sa k obvineniam, ale tieto tvoria zdanie o vykonštruovanosti z ťažších zločinov, za čo jej hrozí odňatie SLOBODY v trvaní 6 mesiacov až 6 rokov! Z uvedených materiálov dostupných na internete vyplýva, že menovaná bola fyzicky a psychicky týraná a v tomto štádiu vykonala svoju nutnosť zbaviť sa frustrácie. Štát ju nechránil, ignoroval j

Vytvorené: 2017-02-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 224 160
2017 224 160

Prehodnotenie výsledkov výberového konania na post riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Vážené kolegyne, kolegovia, výtvarná obec,        obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu na opätovné prerokovanie výsledkov výberového konania na post riaditeľa  Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch v Zastupiteľstve NSK.      Dňa 16.10.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.  Víťazom konkurzu sa stal kandidát bez galerijných skúseností,  u ktorého sa ne

Vytvorené: 2017-11-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 219 215
2017 214 210

STOP DEVELOPEROM - TÝKA SA TO AJ TEBA

„PETÍCIA“ STOP DEVELOPEROM alebo stavebná uzávera pre Kramáre a Kolibu ZASTAV DEVELOPERA, ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!        Obyvatelia SR, uplatňujúc svoje právo vyplývajúce z čl. 27 Ústavy SR a v zmysle zákona č. 85/1990 Z. b. o petičnom práve v platnom znení, sa obraciame na Ministerstvo dopravy a výstavby, so stavebnou uzáverou pre mestské časti Kramáre a Kolibu v Bratislave, kým nebudú vypracované územné plány zón, pre dotknuté lokality a nebude dobudovaná adekvátna infraštruktúra. Problémy infraštr

Vytvorené: 2017-04-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 227 225
2017 214 212