Loď Ondava patrí na Ondavu (Veľkú Domašu)

Vážený pán predseda vlády,

my, dole podpísaní občania, Vás prosíme, aby ste nám pomohli a podporili dobrú myšlienku, ktorá prispeje k rozvoju cestovného ruchu, zvýši zamestnanosť a zlepší kvalitu života na východnom Slovensku.  

Vodná nádrž Veľká Domaša je tretia najväčšia priehrada na Slovensku a zároveň jediná rekreačná oblasť s dlhoročnou históriou, ktorá nemá žiadnu vyhliadkovú loď.  

Existuje lacné riešenie pre štát, ktoré si vyžaduje iba vôľu zo strany štátnych úradníkov a jednoduché administratívne rozhodnutie. Štátny Slovenský vodohospodársky podnik vlastní výletnú loď Ondava, ktorú dlhé roky nevie zmysluplne využiť.  

Túto nevyužívanú osobnú loď Ondava poskytuje štátny podnik vybranému súkromníkovi na plavby po Dunaji na základe exkluzívnej zmluvy za absolútne nízke ceny, pričom vodohospodári znášajú skoro všetky prevádzkové náklady.  

Kým v Bratislave je veľa alternatívnych súkromných prepravcov, na Domaši nie je ani jeden. Je preto  nelogické, že štátny podnik pomáha súkromníkovi tam, kde to vôbec nie je potrebné.  

Aj na východe žijú ľudia, ktorí by radi absolvovali exkurziu či výlet na výletnej lodi, ale na Domaši je to, žiaľ, dnes nemožné. Rodiny s deťmi, žiaci, študenti, dôchodcovia, ale aj domáci a zahraniční turisti by takúto možnosť určite s nadšením privítali. Lodná doprava medzi strediskami Domaše jednoznačne prispeje k ich rozvoju.  

Prosíme Vás, vážený pán predseda vlády SR, aby ste podporili dobrú vec a zasadili sa o presun lode Ondava v rámci Slovenského vodohospodárskeho podniku z Odštepného závodu Bratislava pod Odštepný závod Trebišov na vodnú nádrž Veľká Domaša, kde aj podľa názvu patrí.  

Sme presvedčení, že aj s Vašou pomocou sa podarí vrátiť vyhliadkovú loď na Domašu po dlhých 23 rokoch.  

Ď A K U J E M E  

Petičný výbor:  

MUDr. Lukáš BIČEJ, Sídl. Okulka 18/38, 09301 Vranov nad Topľou (OZ STEPHANUS)

Mgr. Zuzana ŽUPINOVÁ, Surfistická č. 16, 094 02 Slovenská Kajňa (OZ Chatárov a rekreantov Domaše)

Rastislav KOŠALKO, Sídl. 1. Mája 65/11, 09301 Vranov nad Topľou (OZ Vranovské Vydry)

Mgr. Martin PALENČÍK, Nižný Hrabovec č. 454, 094 21  Nižný Hrabovec (OZ BIKE TEAM Vranov n.T.)

Pavol PELÁK, Lada č. 39, 082 12  Kapušany (OZ Chatárov a rekreantov Domaše)

Ing. Martina TIMKOVÁ, Staré záhrady 1, 080 01 Prešov (Predsedníčka Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce)

Ing. Ján FEDORŇÁK, Podhrunská č. 1699, 093 02  Vranov nad Topľou (OZ GAVRA - splavy po Ondave)

Ing. Miroslav MOKÁŇ, Solivarská č. 43, 080 05  Prešov (Slovenský zväz jachtingu)

Mgr. Milan PETRÍK, Dobranská č. 18, 094 02  Slovenská Kajňa (OZ Chatárov a rekreantov Domaše)

Mgr. Mária FEČKOVIČOVÁ, Žalobín č. 134, 094 03 Žalobín,  (dôchodkyňa, Žena roka 2015 okresu Vranov n.T.)

 

Na obrázku loď Ondava stojí nevyužívaná v Bratislavskom prístaveRastislav Košalko    Kontaktujte autora petície