Odchod do starobného dôchodku

Už väčšina dnešných dôchodcov, ktorí odchádzajú do starobného dôchodku vo veku 62 rokov sú totálne psychicky aj zdravotne vyčerpaní a len čakajú kedy môžu už ísť do starobného dôchodku. Mám to vvnímať tak, že treba nás úplne zničiť, aby sme sa dôchodku ani nedožili? 

Zásadne nesúhlasím s predlžovaním dôchodkového veku!!!

 

 

 


Margita Drinková, SN P 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji    Kontaktujte autora petície