Za zachovanie demokracie, slobody prejavu a ľudských práv v SR

Na Slovensku už niekoľko týždňov dochádza k bezprecedentným útokom na základné princípy demokratického štátu, medzi ktoré patrí predovšetkým sloboda slova, prejavu, názoru, ale i náboženská sloboda, sloboda zhromažďovania, ako aj k útokom na demokratické média. Tieto praktiky poznáme z obdobia komunizmu. 

Prostredníctvom divadelnej inscenácie "Natálka" dochádza k hanobeniu Cirkvi a náboženských symbolov. Prostredníctvom plagátu k filmu "Únos" k hanobeniu štátnych a náboženských symbolov. Novozriadená ideologická polícia navštívila svetovo uznávaného historika, kde hľadala ďaľšieho aktívneho a národne orientovaného kňaza. 

Otváranie a kontrola listových zásielok adresovaných poslancom NR SR, zásah policajného komanda proti poslancovi NR SR priamo počas výkonu jeho poslaneckého mandátu a následná policajná razia v kancelárii tohto poslanca zákonodarného zboru prostredníctvom novovytvorenej „politickej polície“ (NAKA) ktorá mu následne z jeho poslaneckej kancelárie odobrala mobilný telefón a počítač, ktoré tento poslanec využíval na výkon svojho poslaneckého mandátu, je vážny precedens.

Ďaľším nebezpečným precedensom je obvinenie iného poslanca NR SR z tej istej politickej strany za jeho názory prezentované v jednom rádiu za ktoré je políciou obvinený z extrémizmu a hrozí mu až 15 rokov väzenia, ako aj 15 tisíc € likvidačnej pokuty pre regionálne rádio ako trest za to, že poskytlo tomuto poslancovi NR SR mediálny priestor. Pre také malé regionálne rádio je to likvidačná pokuta. 

 

Ak dnes útočia na členov a poslancov jednej politickej strany, kto nám zaručí, že tak onedlho neurobia aj voči inej politickej strane a jej poslancom?!

Ak dnes vyháňajú z kultúrnych zariadení občanov jednej politickej strany a náboženského presvedčenia, prečo by tak nemohli onedlho urobiť aj občanom inej politickej strany a pre ich politické a náboženské presvedčenia?  

 

Svojim podpisom vyjadrujem podporu pre zachovánie Slovenskej štátnosti, základných princípov demokratického štátu, ako je sloboda prejavu, názoru, zhromažďovania, ako i práva na politické a náboženské presvedčenie.