Petícia za odstúpenie P. Haba, poslanca MsZ v Ružomberku

My, dolu podpísaní občania, žiadama poslanca P. Haba o okamžité odstúpenie z funkcie pre jeho etické a morálné zlyhanie, čím stratil právo verejne reprezentovať občanov mesta Ružomberok.

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook