Petícia za udržanie dopravcu Regiojet na železnicnej trati KE-BA

Na základe informácie uverejnenej v článku na stránke http://ekonomika.sme.sk  23.11.2015 o 11:00 si dovoľujeme spísat túto petíciu za udržanie dopravcu Regiojet na železnicnej trati Košice-Bratislava, a súčastne na všetkých existujúcich linkách železničnej dopravy na Slovenskom trhu.

Máme v záujme podporovať kvalitné služby a kvalitnú konkurenciu na slovenskom trhu, keďže či už minister dopravy Ing. Ján Počiatek, či iný člen vlády tento záujem nemajú, ba naopak odporujú mu.

Nech to nieje na škodu ZSSK ale na jej zmenu a renováciu zastaralých nekvalitných služieb ktoré občas až hraničia s ľudskou dôstojnosťou.

http://ekonomika.sme.sk/c/8080633/regiojet-odchadza-z-top-trate-vini-za-to-pociatka.html

 

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM O DOBRO OBČANOV SLOVENSKĚHO ŠTÁTU

 

 

 

Ako je aj uvedené v NARIADENÍ EURÓPSKEHOZSSK PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1371/2007  z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (1)

V rámci spoločnej dopravnej politiky je dôležité ochrániť
užívateľské práva cestujúcich v železničnej preprave a zlep-
šiť kvalitu a efektívnosť služieb osobnej železničnej prepra-
vy s cieľom prispieť k zvýšeniu podielu železničnej dopravy
vo vzťahu k iným spôsobom dopravy.