Otvorený dopis Rade bezpečnosti OSN a vláde USA.

Otevřený dopis Radě bezpečnosti OSN a vládě USA.

Dne 24. října 1945 svolali světoví lídři shromáždění , aby na ruinách poslední války rozhodli o založení instituce, která bude bojovat o zabezpečení míru na planetě, na dialogu jednotlivých zemí a jejich vzájemné mezinárodní spolupráci .

Byla založena Organizace spojených národů a postupně podepsány mezinárodní pakty, které platí dodnes a jsou pevným základem míru na planetě Zemi ukládající jejich dodržování všem zemím světa, bez výjimky!

3-3d69356afb46df9897d632719c0ead6510a5400b1.jpgPo 72 letech se však některé země snaží tyto dohody obcházet kvůli svým momentálním politickým ambicím. V důsledku toho jsou miliony obyvatel naší planety ohroženy bolestivou smrtí z používání moderních typů zbraní.

V roce 1983 např. americká armáda napadla Grenadu a tato akce byla rezolucí 37/8 Valného shromáždění OSN jasně definována jako "hrubé porušení mezinárodního práva".
Kdo a jak byl potrestán za toto hrubé porušení mezinárodního paktu?

V roce 1986 provedly Spojené státy útok na Libyi a v roce 1989 napadly Panamu.

Jaké sankce byly uložené USA za tato hrubé porušení platných mezinárodních dohod?

V roce 1999 Spojené státy bombardovaly Jugoslávii, které pak označili jako „humanitární bombardování „ v roce 2003 napadly USA Irák.

Jak byli potrestáni viníci neštěstí, které přineslo smrt na mírumilovnou a v té době prosperující zemi?

Široká světová veřejnost již jasně označila USA zodpovědné za smrt civilistů v Afghánistánu, Sýrii, Egyptě, na Ukrajině a ve Venezuele.

Kdy bude Bezpečnostní rada OSN plnit svoji roli a konečně začne jednat v zájmu národů na základě jim svěřeného mezinárodního mandátu?

Nesporným faktem však zůstává, že USA jsou zodpovědné za protizákonný zásah na vlastnictví jiných států, jako např. majetek diplomatického zastoupení Ruské Federace v Americe. Tím USA hrubě porušily nejen základy mezinárodního práva, ale i základní principy nedotknutelnosti soukromého majetku, které jsou zakotveny i v Ústavě USA.

My, zástupci české veřejnosti, se připojujeme k zemím, které bojují s očividným porušováním mezinárodního práva kvůli zachování míru na naší planetě.

Vyzýváme tímto americkou vládou, aby zastavila své provokace k začátku nové světové války a upustila tak od svých praktik v narušování mezinárodních dohod v oblasti lidských práv a svobod, úmluv zaručujících nedotknutelnost soukromého vlastnictví a zastavila průtrž vměšování se do hospodářských, politických a ekonomických věcí jiných zemí .

Obracíme se na Bezpečnostní radu OSN, aby vzala na vědomí všechny skutečnosti a jednala zodpovědně, objektivně, v souladu s mezinárodními dohodami, a také podnikla konkrétní kroky k potrestání skutečných viníků všech válek a neštěstí na naší planetě. Nikdo ve světě nemá imunitu, která by kohokoliv zbavovala od povinnosti dodržování základních lidských práv a svobod a mezinárodních dohod a umluv!

Konec diplomatického dialogu má jen malý krok k válce, která může mít nevratné následky jak pro USA , Evropu, ale i pro celý svět!

Občané České republiky dne 20. září 2017, Praha

Občania Slovenskej republiky dňa 30.septembra 2017

https://www.youtube.com/watch?v=ZULaTNHQagk


Igor Jurečka, Věra Rězníčková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Igor Jurečka, Věra Rězníčková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...