Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Celkovo Názov petícieVytvorené
547 547 Petícia za zachovanie linky MHD Bratislava-Rajka č. 801 (Uzavrená)
My občania Slovenskej Republiky vyslovujeme nesúhlas so zrušením cezhraničnej linky MHD Bratislava č. 801. Túto linku potrebujeme, aby sme sa dostali na územie SR - do práce, do škôl atď. Na Slovensku odvádzame svoje dane, trváme na tom, aby táto linka slúžila naďalej všetkým, ktorí ju potrebujú/budú potrebovať.   Zároveň v mene skoro 4000 občanom žijúcim v prihraničnej oblasti ďakujeme všetkým, k...
2016-06-15
545 824 > > > ZA ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50%.
                    Žiadame zmenou zákona č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50 %.                                      ŽIADAME ZNÍŽENIE PLATOV POLITIKOV MINIMÁLNE O 50 %.     Platiť by to malo pre poslancov NR SR a ich asistentov + financie na poslanecké kancelárie, pre prezidenta SR, členov vlády SR, prokurátorov, sudcov, pr...
2014-11-14
535 694 * * * * * * P E S NIE JE V E C !!! * * * ......................
                        Podľa koho pes nie je vec, ale živý tvor mal by podporiť túto petíciu.    Pes nie je vec, ani žiadne zviera nie je vec.       Žiadame poslancov NR SR, aby podporili návrhy zákonov, podľa ktorých zviera nie je vec.     Hlavne návrh zákona, ktorým sa doplna zákon č.40/1964 Zb. Občianský zákonník, parlamentná tlač ČPT 260., návrh zákona,ktorým sa mení a doplna zákon č. 282/200...
2015-01-19
532 532 ZA ZACHOVANIE ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY PRE RÓMSKE KOMUNITY (Uzavrená)
PETÍCIA ZA ZACHOVANIE ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE RÓMSKE KOMUNITY, JEJ PORADNÉHO ORGÁNU RIADENÉHO FUNDOVANÝM REPREZENTANTOM RÓMSKEJ MENŠINY podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Touto petíciou žiadame Vládu Slovenskej republiky: - zachovať poradný úradu vlády SR orgán pre riešenie rómskej problematiky,   vymenovať na tento post fundova...
2016-04-03
529 534 Výzva k porozumeniu a komunikácii.
Výzva k porozumeniu a komunikácii, týkajúca sa preloženia kňaza Karola Moravčíka z farnosti Devínska Nová Ves.  Šíria sa správy o odsunutí kňaza Karola Moravčíka z farnosti Devínska Nová Ves. My, podpísaní signatári tejto výzvy, by sme chceli k situácii vyjadriť naše obavy a zverejniť náš postoj. Ľudský a empatický prístup Karola Moravčíka, správcu farnosti v Devínskej Novej Vsi v Bratislave a jeh...
2016-07-05
525 527 Záchrana Súkromnej materskej skoly Centra pre rodinu v Poprade
Petícia za záchranu Súkromnej materskej školy Centra pre rodinu v meste Poprad My, rodičia a občania Popradu a Slovenskej republiky, sa obraciame na predstaviteľov mesta Poprad ako vlastníka priestorov, v ktorých je prevádzkovaná Súkromná materská škola Centra pre rodinu, so žiadosťou o zachovanie existencie tejto škôlky v terajších priestoroch na Tajovského ulici 3015/20. Zároveň žiadame o úpravu...
2016-01-29
506 574 Pohotovosť v Šamoríne
PETÍCIA Za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádovou pre celý región Horného Žitného ostrova.     My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Šamorín ako aj samosprávy obcí Horného Žitného ostrova a všetky orgány územnej samosprávy a štátnej správy príslušné vo veci rozhodnúť zaoberali p...
2016-11-22
497 503 PROTI VÝRUBU STROMOV NA WATSONOVEJ ULICI V KOSICIACH
PETÍCIA PROTI VÝRUBU STROMOV NA WATSONOVEJ ULICI V KOŠICIACH Petičný výbor predkladá obyvateľom petíciu za zachovanie zelene a stromového porastu na ulici Watsonova v Košiciach v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Touto petíciou žiadame príslušné orgány štátnej správy a samosprávy, a to najmä: · Mesto Košice (aj ako stavebný úrad a ako orgán štátnej správy...
2016-04-06
485 490 ZOO Bojnice ZATVORIT
Po Tom co zastrelili tohto medvedika, Nech sa cely personal v zoo Bojnice hanbi...
2016-07-22
468 468 Otvorený list predstavenstvu Národnej rady a jej poslancom
Otvorený list predstavenstvu NR a poslancom NR Slovenskej republiky. Výzva! My občania Slovenskej republiky týmto otvoreným listom vyzývame predstavenstvo Národnej rady a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby okamžite prejednali a zastavili prieskumné vrty spoločnosti Alpine Oil and Gas s. r. o. v lokalitách Smilno a Oľka a ďalších nimi vytypovaných oblastiach. Dnes keď sú v mnohých k...
2016-06-20
Facebook