Petícia za odstúpenie ministra vnútra p. Kaliňáka

Vážený pán prezident Slovenskej republiky

 

My, občania Slovenskej republiky, svojim podpisom potvrdzujeme, že žiadame Vás ako priamo voleného ústavného činiteľa o konanie v tejto situácii, kedy člen Vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák čelí závažným obvineniam, ktoré nie su zlučiteľné s výkonom funkcie ministra vo Vláde SR.

Keď ste vystúpili v Národnej rade po schválení programového vyhlásenia vlády, kládli ste dôraz na dodržiavanie pravidiel, varovali ste pred prudkým poklesom dôvery v štát a vyzývali na boj s korupciou. Podľa ústavy máte ako hlava štátu „právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh“. Vyzývame Vás na využitie tejto právomoci v prospech občanov SR.

Minister vnútra Robert Kaliňák čelí závažným obvineniam z prepojenia na podnikateľa Ladislava B., ktorý je vyšetrovaný kvôli možným daňovým podvodom. Z ďalších skutočností je zrejmé, že polícia - teda orgán spadajúci pod ministra vnútra - kryla dopravný priestupok podnikateľa Ladislava B. s odôvodnením, že to je "ich človek". Posledné zverejnené informácie svedčia o možných finančných transakciách medzi firmou blízkou spomínanému podnikateľovi a pánom ministrom.

Už len pre podozrenie, že k takejto činnosti mohlo dôjsť, musí doteraz vysmiaty minister vnútra odísť zo svojej funkcie. Aj keby mala kvôli nemu padnúť celá vláda. Tak to v tých slušnejších krajinách chodí.

Pokračovanie atmosféry arogancie a beztrestnosti spôsobí pokles dôvery v štát na nebezpečne nízku úroveň - verím že je vo Vašom záujme tomuto zabrániť.

Preto Vás žiadame, aby ste vyzvali  Roberta Kaliňáka na odchod z funkcie ministra vnútra a aby ste dôsledne zabezpečili spravodlivé prešetrenie uvedených obvinení.

 


Tomáš Serina    Kontaktujte autora petície