Zvýšenie opatrovatelského príspevku na ZŤP osoby

Ľudia ktorí sa 24 hod. starajú o svojich ťažko postihnutých príbuzných a roky bojujú za to, aby sa im príspevok zvýšil, považujú návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera za nedostačujúci. Dnes dostáva opatrovateľ starajúci sa o ZŤP osobu 220,514 € mesačne od januára by mal dostať 247,612 €. Zvýšenie predstavuje 27 € čo v žiadnom prípade nepokrýva 24 hod. nepretržitú starostlivosť opatrovateľov. Preto žiadame ministra o navýšenie tohto príspevku do výšky minimálnej mzdy.

To nie je 40 hodinový týždenný pracovný čas, to je 24 hodinová obetavá starostlivosť o takýchto blízkych, bez dovoleniek, posunutých na okraj spoločnosti, bez akéhokoľvek uznania od štátu.

Je nevyhnutne dôležité, aby všetky právne normy aj táto, poukázali na užitočnosť v prospech štátu a následne v prospech občanov, čím dosiahneme, že takto konštruované právne normy prežijú svojich zákonodarcov. Je nesporné, že občania vykonávajúci 24 hod. zdravotnú starostlivosť si zaslúžia zvýšenie dávky na minimálnu výšku, ktorou je výška minimálnej mzdy. O spoločenskom prospechu týchto občanov snáď nieje ani pochýb. Preto sa dožadujeme zákonným spôsobom poukázať na nedostatočnú legislatívu v tejto oblasti a žiadame príslušné ministerstvo, aby sa tejto téme venovali a vykonali nami navrhovanú nápravu.

Aj rodina s ťažko zdravotne postihnutým členom je základnou bunkou spoločnosti a takáto náprava zabezpečí jej plnohodnotnejšie fungovanie.

VOPRED ĎAKUJEME ZA PODPORU PETICIE VAŠIM PODPISOM! JE DÔLEŽITÉ POTVRDIŤ VÁŠ PODPIS VO VAŠOM E-MAILE, AŽ VTEDY NADOBUDNE PLATNOSŤ!!!

Petičný výbor:

Občianske združenie Pomocná ruka nádeje - Mgr. Michaela Huliková, Bučianska 15, 91701 Trnava

                                                                       Mgr. Ľuba Marková, Školská 221/1, 91921 Zeleneč

                                                                       JUDr. Ivan Matula, Čierny Brod 343, 92508 Galanta


Občianske združenie Pomocná ruka nádeje    Kontaktujte autora petície