Petícia za ochranu vodného zdroja Sihoť

My, nižšie podpísaní občania Slovenskej republiky, uvedomujúc si strategický význam vodárenského zdroja Sihoť a považujúc za najvyšší verejný záujem Slovenska ochranu zdrojov pitných vôd, žiadame:  

1.     ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:  

a.     o zákaz hospodárskej ťažby dreva na vodárenskom zdroji Sihoť

b.     o navrátenie ostrova Sihoť do majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  

2.     ministra životného prostredia SR o otvorenie širokej verejnej diskusie k možnosti vyhlásenia národného parku Dunajské Luhy na území Bratislavského kraja.

3.     Primátora hlavného mesta SR Bratislavy a predstavenstvo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., aby vykonalo všetky zákonné kroky k ochrane vodárenských zdrojov na území Bratislavy a Bratislavského kraja.    

 

 

Petičný výbor: Predseda a zodpovedný za komunikáciu: Miroslav Dragun, Medveďovej 1, 851 04, Bratislava Členovia petičného výboru: Jakub Kuruc, M. Curie Sklodowskej 23, 851 04, Michaela Korčeková, Bajkalská 9/b, 831 04, Bratislava   Adresa doručenia petičných hárkov: Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja, Medveďovej 1, 85104, Bratislava


Miroslav Dragun - Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja    Kontaktujte autora petície