Za okamžité zastavenie výrubov stromov na celom Slovensku

PETÍCIA

 

za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku

 

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

 

Po klimatickej konferencii v Paríži v decembri 2015 a po extrémne horúcom lete a vysušovaní Slovenska by malo byť kompetentným jasné, ako každý strom práve v poľnohospodársko-urbannej krajine prispieva k ozdravovaniu klímy. Očakávame konkrétne kroky kompetentných ku ochrane verejnej zelene.

 

 

My, dolupodpísaní občania SR

 

žiadame vládu SR

 

 1. Vydať okamžité moratórium na plošný a líniový výrub stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine do doby, kým nebude schválený a aplikovaný do praxe Národný generel ochrany verejnej zelene na ozdravenie klímy Slovenskej republiky.

   

 2. Pripraviť Národný generel ochrany verejnej zelene s participáciou zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

   

 3. Vypracovať Národný program obnovy poškodenej krajiny a ozdravovania klímy za účasti zainteresovaných občianskych iniciatív na Slovensku.

   

 4. Vyvodiť konkrétnu politickú a trestnú zodpovednosť za doterajšiu nekompetentnú starostlivosť o verejnú zeleň, za devastáciu životného prostredia Slovenska, ktorá ohrozuje kvalitu environmentálneho, zdravotného, sociálneho i ekonomického prostredia v prebiehajúcej klimatickej zmene na Slovensku, a to na všetkých stupňoch riadenia štátu.

   

 5. Zabezpečiť prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov v SR za posledné 4 roky a vyvodiť trestnú zodpovednosť za neoprávnené výruby.

   

 6. Zabezpečiť prešetrenie všetkých kúpno-predajných a iných zmlúv, vzťahujúcich sa k týmto výrubom a vyvodenie prípadnej trestnej zodpovednosti.

 

 

Petičný výbor:

Mgr. Janka Jaššová, Nám. Oceliarov 21, Košice – Šaca, 040 15

Martin Pekarek, Záhradná 3, Pezinok, 902 01

Magdaléna Korpalová, Stálicova 8, Košice, 040 01

Mgr. Dušan Jaššo, Snežnica 161, 023 32

Patrik Zimáni, Železiarenská 17, Košice – Šaca, 040 15

Ing. Jozef Durkáč, Terchovská 12, Prešov, 080 01

Ing. Mária Halátová, Bretejovce 18, 082 03, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, e-mail: halatova@zoznam.sk

 

 

 

 

 


Ing.Halátová Mária    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing.Halátová Mária bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...