KAMENÁČ SI NEDÁME !

Rekračná oblasť Kamenný mlyn je miesto, kde za oddychom a relaxom chodia nielen obyvatelia Trnavy, ale dokonca aj iných miest. Je to jediné miesto v Trnave, kde sa ešte nájdu zvyšky prírody civilizáciou neskazenej forme. V tesnej blízkosti rekreačnej oblasti sa náchádza chránené územie Trnavské rybníky. Žije tu napr. 191 druhov vtáctva, z toho až 150 chránených ! Blízko tejto oblasti predchádzajúce vedenie mesta dovolilo už vystavať obytnú oblasť na úrodnej pôde a postaviť k nej prístupovú cestu cez lesopark vedúci ku Kamennému mlynu. Už tento fakt bol pre nás z dôvodu ochrany Kamenného mlyna neprijateľný ! Preto sme so znepokojením prijali informáciu, že poslanci mestského zastupiteľstva dali na poslednom zasadaní mestského zastupiteľstva povolenie na spracovanie zmeny územného plánu v Kamennom mlyne a tak investorov posunuli o krok bližšie k výstavbe polyfunkčnej budovy. Ďakujeme piatim statočným poslancom, že za tento návrh nehlasovali a tak isto ďakujeme pánovi primátorovi Petrovi Bročkovi, ktorý je rozhodnutý toto uznesenie nepodpísať. Avšak jeho rozhodnutie môže vetovať troj pätinová väčšina poslancov mestského zastupiteľstva. Preto my, dolupodpísaní obyvatelia nielen Trnavy, ale aj iných slovenských miest touto petíciou vyzývame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa nezúčastnili na tomto barbarstve na prírode, primátorovo veto neprelomili a urobili všetko pre záchranu Kamenného mlyna v jeho súčasnej podobe. Súčasne vyzývame pána primátora Bročku, aby dodržal svoje slovo a toto uznesenie nepodpísal ! Veríme, že vo vás zvíťazí ľudskosť a láska k prírode, nie záujmy investorov !