Odvolanie prezidenta SR Andreja Kisku

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky o vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska neplní svoje predvolebné sľuby a nekoná v záujme občanov Slovenskej republiky. Preto žiadame s okamžitou platnosťou odvolanie prezidenta alebo vyhlásenie referenda o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. (výňatok) 

(Zmeny: 244/1998 Zb., 9/1999 Zb.)

Čl. 106, ods. 3

Prezident je odvolaný, ak za jeho odvolanie v ľudovom hlasovaní hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov.