Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2013 Celkovo Názov petícieVytvorené
179 179 Rómska problematika (Uzavrená)
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, aby sa čo najskôr začali zaoberať :   1. Rómskou problematikou   2. Úpravou systému prideľovania prídavkov dlhodobo nezamestnaným a neprisôsobivým občanom   , a oboznámili verejnosť o ďalších krokoch.       Nespokojní občania Slovenskej republiky....
2013-07-18
172 174 Petícia za riešenie alarmujúcej situácie Krajinského mosta
My, obyvatelia mesta Piešťany a okolitých obcí žiadame poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja o riešenie alarmujúcej situácie v súvislosti s Krajinským mostom v Piešťanoch. Žiadame, aby zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja našlo financie na riešenie rekonštrukcie Krajinského mosta alebo iné možnosti nového premostenia Váhu v okolí Piešťan....
2013-09-10
167 169 petícia na získanie partnerstva pre flygunCZ
dovolme dať flygunovy dalšiu šancu na partnerstvo. FlyGunCZ je česky let's pleyer. ktory prišiel o parterstvo. Jeho kanál na YOUTUBE http://www.youtube.com/user/FlyGunCZ...
2013-07-20
167 167 Petícia za výstavbu Základnej školy v Chorvátskom Grobe (Uzavrená)
PETÍCIA ZA POSTAVENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY V CHORVÁTSKOM GROBE na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve   Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Národná rada Slovenskej republiky Námestie Alexandra Dubčeka 1 812 80 Bratislava V Chorvátskom Grobe, dňa 22.10.2012   Vážený výbor, týmto si Vás my, obyvatelia obce Chorvátsky Grob, dovoľujeme osloviť primárne ako orgán zriadený n...
2013-01-15
163 172 Petícia bratislavčanov za sprejazdnenie Nám.SNP v Bratislave
Na základe dlhoročnej empirickej skúsenosti, že okrem vybudovania bratislavského obchvatu, každá zmena organizácie verejnej dopravy v hlavnom meste Slovenska Bratislavy už desaťročia len zhoršuje jej stav, my dole podpisaní obyvatelia Bratislavy týmto žiadame Magistrát Hlavného mesta Bratislavy, aby bolo opať pre verejnú dopravu sprejazdnené Námestie Slovenského narodného povstania. Nezmysené...
2013-03-23
150 150 Petícia za zrušenie zmeny MHD do obce Branč od 15.12.2013 (Uzavrená)
Dolupodpísaní obyvatelia obce Branč nesúhlasíme s nasledovnými zmenami, ktoré majú byť platné od 15.12.2013 na linke č. 12 a zároveň odmietame akékoľvek zrušenie linky č. 12. Z uvedeného dôvodu obyvatelia obce Branč, využijúc svoje petičné právo podľa zákona č. 85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov, vyslovujeme svoje požiadavky, čo potvrdzujeme svojim podpisom. V súlade...
2013-12-06
142 145 Koncert Vocaloidov v ČR a SR
Chceme koncert vocaloidov v SR a ČR!!!Podpíšte prosím petíciu aby sa na Slovensku a v Česku usporiadali koncerty Vocaloidov....
2013-08-18
138 145 Petícia proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto
PETÍCIA v zmysle článku 27 ods. 1 platnej Ústavy Slovenskej republiky proti odpredaju pozemku v k.ú. Staré Mesto - Slávičie údolie, parc. č. 2408/1 o výmere 2 880 m2, obchodnou verejnou súťažou, ktorú vyhlásilo hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších...
2013-08-13
135 139 Novela zákona o sociálnych službách má zabezpečiť dôstojný život
§78a odsek 1 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu: Navrhujeme do textu doplniť aj: Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu. Odôvodnenie: Ak štát presadzuje myšlienku čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho domácom prirodzenom prostredí, je potrebné, aby poskytol tomuto občanovi príspevok v odkázanosti. Rodina nedo...
2013-08-26
129 143 Petícia za záchranu chráneného areálu Bôrik
My, dolupodpísaní, protestujeme proti zrušeniu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto a žiadame zastavenie konania so zámerom zrušiť ochranu chráneného areálu Bôrik, pozemok parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 z dôvodu neodôvodneného predmetu ochrany na základe konštatovania, že na území chránených areálov sa nenachádzajú biotopy národného významu a na základe nepod...
2013-12-11
Facebook