Nechceme v školách menej cudzích jazykov a voliteľných predmetov

Minister Čaplovič chystá zmeny v štátnom vzdelávacom programe pre základné školy, ktoré na roky dopredu ovplyvnia obsah vzdelávania detí na Slovensku. Štátny vzdelávací program určuje napríklad počty hodín, ktoré školy musia venovať jednotlivým predmetom, ako aj obsah vzdelania. Musí sa ním riadiť každá škola a zmeny sa preto od budúceho septembra dotknú každého žiaka bez ohľadu na to, či chodí do verejnej, cirkevnej či súkromnej školy.

Návrh obsahuje niekoľko veľmi škodlivých myšlienok, ktoré idú proti moderným európskym trendom vo vzdelávaní. Do konca tohto mesiaca je návrh možné pripomienkovať. Opakovaná skúsenosť hovorí, že na ministerstvo funguje najlepšie sústredený tlak verejnosti. Podporte preto, prosím, petíciu s tromi bodmi:

1. Sme proti obmedzovaniu angličtiny a iných cudzích jazykov

Návrh ruší angličtinu ako prvý jazyk a to napriek sľubom ministra, že ju zachová. Druhý cudzí jazyk sa navrhuje len ako doplnkový. Kým teraz je od piatej do deviatej triedy druhý jazyk povinný, po novom ho už žiaci mať nemusia. Znalosť jazykov je kľúčom k mobilnejšej, schopnejšej a konkurencieschopnejšej generácii a jej uplatneniu na pracovnom trhu. V krajinách OECD majú dnes žiaci vo veku 12 - 14 rokov v rámci povinného obsahu v priemere 13 % hodín výučby cudzích jazykov, u nás len 10. V malých, otvorených ekonomikách je trendom zvyšovať časovú dotáciu výučby cudzieho jazyka - v Slovinsku a Estónsku je to 17 %, v Luxembursku dokonca 25 %.

2. Sme proti zníženiu počtu voliteľných hodín, ktoré si môžu školy a žiaci určovať sami

Znižujú sa počty voliteľných hodín (o 39 %) a školy tak prichádzajú o možnosti prispôsobiť výučbu potrebám svojich žiakov. Už dnes je počet voliteľných predmetov výrazne nižší, ako je priemer vyspelých krajín. Do systému sa ďalej vnáša chaos, pretože v posledných rokoch školy svoje vzdelávacie programy prerábali nanovo a najlepšie rozumejú potrebám detí. Neexistuje jednotné a správne riešenie, ako určiť presný počet hodín v ročníkoch. Výber hodinovej dotácie je vždy závislý od pedagógov, vybavenia a potrieb, ktoré má konkrétna škola k dispozícii. Trend obmedzovania voľnosti považujeme za nesprávny a idúci proti praxi vyspelých krajín.

3. Sme proti plošnému navýšeniu hodín chémie a pracovného vyučovania

Chémia aj pracovné vyučovanie majú svoje miesto na základnej škole, ktoré im garantuje aj dnešný štátny vzdelávací program. Je však absurdné prikazovať školám zásadne navýšiť počet vyučovaných hodín na tieto predmety – a to práve na úkor jazykov. Už dnes trávia slovenské deti vzdelávaním v prírodných vedách viac ako vo vyspelých krajinách. Nie sme proti voliteľnému navýšeniu chémie, ak sa pre ňu rozhodne konkrétna škola podľa svojich potrieb, no plošné zvýšenie považujeme za zbytočné v čase, kedy počet zamestnancov vo výrobe chemických výrobkov klesol za desať rokov o viac ako polovicu. Pracovné vyučovanie má tiež svoje miesto, ale dať mu viac povinných hodín ako informatike či občianskej náuke nedáva zmysel.

Vo všetkých troch prípadoch žiadame zachovanie súčasného stavu.


Miroslav Beblavý    Kontaktujte autora petície