Milosť pre Františka Kolena

Pán prezident dajte Františkovi milosť !!!