PETÍCIA v záujme zachovania zelene v Kolmanovej záhrade v Prešove

PETÍCIA v záujme zachovania zelene v Kolmanovej záhrade

Už v pondelok 25.11.2013 by mali poslanci rozhodnúť o zámere výstavby rodinných domov v Kolmanovej záhrade.

V územnom pláne mesta Prešov sa údajne objavili sporné skutočnosti o klasifikácií týchto pozemkov ako "stavebné pozemky" v rozpore so záujmami občanov Mesta Prešov, keď ešte nedávno bolo toto územie klasifikované ako "Chránený areál Holá hora".

V roku 2007 bola mestským zastupiteľstvom akceptovaná vôľa občanov na ponechanie Kolmanovej záhrady a priľahlých pozemkov vo funkčnej ploche urbanistickej zelene, s cieľom zriadiť na nich mestský park vrátane malej ZOO a príslušných zariadení občianskeho vybavenia. Nový vlastník pozemkov s tým nesúhlasí a údajne ponúka mestu odkúpenie svojich pozemkov za 700000 EUR. V pondelok budú poslanci hlasovať o zámere výstavby v tomto území.

Týmto vyjadrujeme záujem občanov na zachovanie urbanistickej zelene v Kolmanovej záhrade.

Člen petičného výboru: Michal Solivarský, Októbrová 28, 08001 Prešov.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jan Fedák na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook