PETÍCIA v záujme zachovania zelene v Kolmanovej záhrade v Prešove

http://damsky-klub-online.sk/peticia-logo.jpg

Už v pondelok 25.11.2013 by mali poslanci rozhodnúť o zámere výstavby rodinných domov v Kolmanovej záhrade.

V územnom pláne mesta Prešov sa údajne objavili sporné skutočnosti o klasifikácií týchto pozemkov ako "stavebné pozemky" v rozpore so záujmami občanov Mesta Prešov, keď ešte nedávno bolo toto územie klasifikované ako "Chránený areál Holá hora".

V roku 2007 bola mestským zastupiteľstvom akceptovaná vôľa občanov na ponechanie Kolmanovej záhrady a priľahlých pozemkov vo funkčnej ploche urbanistickej zelene, s cieľom zriadiť na nich mestský park vrátane malej ZOO a príslušných zariadení občianskeho vybavenia. Nový vlastník pozemkov s tým nesúhlasí a údajne ponúka mestu odkúpenie svojich pozemkov za 700000 EUR. V pondelok budú poslanci hlasovať o zámere výstavby v tomto území.

Týmto vyjadrujeme záujem občanov na zachovanie urbanistickej zelene v Kolmanovej záhrade.

Člen petičného výboru: Michal Solivarský, Októbrová 28, 08001 Prešov.