Petícia za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky sme znepokojení z toho, že dlhodobo v našej krajine dochádza ku hrubému zaobchádzaniu s mediálnym priestorom, čo má podľa nás veľmi negatívny dopad na spoločenské prostredie v ktorom žijeme.

Médiami sme priam bezbreho zaplavovaní nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním ľudskej nahoty. Dochádza ku dehonestovaniu obrazu ženy propagovaním perverzity, k výprázdňovaniu pohľadu na hodnotu ľudskej intimity a to až do takej miery, že neváhame hovoriť o sexuálizácii verejného priestoru a ohrozovaní mravnosti najzraniteľnejších obyvateľov Slovenska – detí a mládeže.

Vyjadrujeme svoju vôľu, aby v bežne dostupnej dennej tlači a periodikách nedochádzalo k nesprávnemu, obscénnemu, neúctivému zobrazovaniu ľudského tela, k vulgarizovaniu a nemravnostiam.

Svojím podpisom podporujeme prijatie novely zákona Národnej Rady SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 445/1990 zb. a ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť v znení zákona 102/2010 Z.z.

Našim zámerom nie je cenzúra. Ale tak ako je obmedzený/regulovaný predaj alkoholu a cigariet deťom a mládeži do 18 rokov, pretože týmto spôsobom sa snažíme chrániť ich zdravie a zdravý vývoj, rovnako navrhujeme upraviť pravidlá pre zobrazovanie sexuálneho obsahu v bežne dostupnej periodickej tlači, pretože tento obsah môže mať negatívny dopad na ich zdravý sexuálny vývoj.

Cieľom návrhu zákona nie je obmedzovať vydavateľov tlače, resp. dodávateľov tlače, ale stanoviť podmienky predaja a rozširovania takejto tlače. Táto úprava ukladá vydavateľom tlače, ktorá uverejňuje explicitné sexuálne obsahy povinnosť takúto tlač označiť slovom „erotický“. Následne, tieto tlačoviny nebudú môcť byť predajcom v zmysle platných ustanovení zákona o ochrane mravnosti vystavované vo výkladoch a verejne propagované a v súlade s návrhom zákona ani predávané osobám mladším ako 18 rokov.

Začínajúci inicátori petície sú:

Branislav Škripek , poslanec NR SR

Erika Jurinová , podpredsedníčka Národnej Rady Slovenska

Richard Vašečka , poslanec NR SR

K iniciátorom petície sa pridali: (výber z viac ako 1000 inicátorov)

Mgr. Alžbeta Rumannová,   pedagóg a soc.pracovník, Centrum pre rodinu

Ján Buc,   kňaz, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, riaditeľ TV Lux

Daniel Pastirčák,  básnikprozaikesejistavýtvarník a kazateľ.

Doc.Dr.theol Alžbeta Dufferová, vedecko-pedagogický pracovník

Mgr. Jana Bazalová,   profesionálny rodič

Juraj Buchta, eRko,   Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Mgr. Viera Čanigová, Centrum pre rodinu

Anna Brillová, redaktorka Rádia Lumen

Pozývame ďalšie osobnosti, občanov, profesné organizácie, záujmové organizácie, náboženské spoločnosti a cirkvi, aby sa pripojili medzi iniciátorov tejto petície.

Ak sa chcete okrem podpisu petície (na tejto stránke) pripojiť medzi iniciátorov, po podpise petície kliknite ešte dodatočne na tento link a vyplňte krátky formulár pre iniciátorov.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHpKenJYMzVBcVdJampwaWxBNlF2b0E6MQ

 

Ďakujeme a veríme, že spoločne dokážeme podnietiť potrebnú zmenu!