Petícia za zachovanie vysielania Rádia VIVA

Rada pre vysielanie a retransmisiu včera opäť rozhodla, že frekvencie Rádia VIVA má získať schránková firma Corporate Legal. Rozhodnutie prichádza napriek tomu, že Najvyšší súd v minulosti už raz pridelenie licencií tejto „firme“ zrušil pre nesplnenie podmienok výberového konania. Je pritom verejne známe, že Corporate Legal je spoločnosťou s úzkou väzbou na istého veľkopodnikateľa .

Mysleli sme si, že majetok štátu, akým sú aj rozhlasové frekvencie má byť využívaný účelne a hospodárne. Že má byť chránený pred zničením, odcudzením a zneužitím. Mysleli sme si dokonca, že musí byť včas uplatňované právo a zamedzenie bezdôvodného obohacovania. To sú totiž citácie zo zákona, a v ten sme verili. Ukazuje sa, že to bol asi omyl. Zaujíma nás však, čo si myslíte vy, občania. Či súhlasíte s tým, že verejní činitelia môžu len preto, že sú verejnými činiteľmi ignorovať rozsudok Najvyššieho súdu tohto štátu?

Pripojením sa k tejto petícii zároveň vyzývam Radu pre vysielanie a retransmisiu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie týkajúce sa frekvencií Rádia VIVA a zrušila ho.