Za zmenu názvu PRERUŠENIE tehotenstva na UKONČENIE tehotenstva

Touto petíciou žiadame Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, aby oficiálne v slovníku Slovenského jazyka bol zmenený termín "Umelé prerušenie tehotenstva" na správnejší termín "Umelé ukončenie tehotenstva".

Dôvodom tejto žiadosti je zavádzajúci termín "Prerušenie", ktorý primárne definuje dej, v ktorom je možné po prerušení opätovne pokračovať. Pozrime si definíciu: http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=preru%C5%A1enie ; viď odôvodnenie v komentároch.

Je tam napísané okrem iného aj: zastaviť priebeh niečoho: p. kábel, telefonické vedenie, potrubie;
(umelé) prerušenie tehotenstva
;

Prejdite si úplne všetky definície v tom slovníku a zistíte, že vo všetkých spomenutých dejoch a veciach sa dá po ich prerušení pokračovať, alebo opraviť ich a dať do pôvodného funkčného stavu, ak na to bude vôľa, až na jednu jedinú výnimku! Tehotenstvo! Nakoľko sa jedná o živú bytosť s jedinečným genetickým kódom a osobnosťou, po jej zabití už nie je možné nijako obnoviť priebeh "prerušeného" tehotenstva, aj keby to niekto chcel a je tým pádom definitívne ukončené!

Je najvyšší čas zmeniť toto nezmyselné slovné spojenie!

______________________________________________________________________________________________________________

Prečo je to dôležité? Prečítajte si v komentároch.

Tu je letáčik na vytlačenie: http://com.bibletop.sk/peticia.pdf

Dajte prosím o tejto petícii vedieť aj svojim zmámym a na facebooku.  Ďakujeme :)


Peter Michalík    Kontaktujte autora petície