Petícia proti zavedeniu daňových licencií, tzv. „dane zo straty“

My, dole podpísaní, sme proti tomuto návrhu, nakoľko tento návrh zhorší nezamestnanosť na Slovensku a poškodí množstvu podnikateľov.

Podľa zverejnených informácií má predstavovať daň/licencia od 480 € do 2.800 € ročne, čo bude pre mnohé firmy likvidačné a pre veľkú časť firiem to bude znamenať zbytočné dodatočné odčerpávanie prostriedkov, ktoré by mohli použiť na podnikanie a rozvoj. Zavedenie takejto „dane zo straty“ situáciu ďalej zhorší, čo sa prejaví aj v náraste už aj tak vysokej nezamestnanosti.

Boj proti daňovým únikom sa nedá viesť zavádzaním nových daní. Argumentácia, že 60% firiem neplatí dane je nekvalifikovaná, pretože je veľký rozdiel neplatiť dane a nemať daňovú povinnosť. Ak niekto zámerne neplatí dane, je to podvodník. Ak sa však niekto dostane do účtovnej straty, je to normálna súčasť podnikania, čo sa bežne stáva pri obstarávaní hmotného majetku, investovaní, alebo poklese zákaziek. Zaťažovať podnikateľa v tejto fáze môže byť až likvidačné.

Ak si napr. niekto vybuduje dielňu, obstará technické vybavenie, malý bager, nákladné auto a pod., môže sa dostať do prechodnej straty, kým pozháňa zákazky, ktoré mu vykryjú tieto výdavky a je jedno, či sa jedná o začínajúceho podnikateľa alebo niekoho, kto sa chce rozširovať a rozvíjať. Aj my chceme zastupovať podnikateľov, nie podnikavcov. Ak sa však dostane do účtovnej straty, a z tohto dôvodu nemá daňovú povinnosť, je to normálny prirodzený stav najmä začínajúceho podnikateľa, ktorý investoval, obstaral hmotný majetok, je v rozbehu a nemá ešte dostatočné tržby.

Okrem zníženia priameho daňovo-odvodového zaťaženia a spružnenia pracovného práva je potrebné zjednodušovať daňový a odvodový systém, a nie zavádzať nové nezmyselné dane

My, dole podpísaní, požadujeme úplné upustenie od tohto zámeru.


Kde nič nie je, iba Fico zoberie    Kontaktujte autora petície