Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej

Vážený pán
Ján Richter
minister
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6-8
Bratislava 816 43

Na vedomie:

Robert Fico
predseda vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Miroslav Lajčák
minister
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37

 

My občania,

žiadame odvolanie riaditeľky odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí p. Oľgy Pietruchovej, pre jej ideologickú predpojatosť a osobnostnú nezrelosť potrebnú pre výkon svojej funkcie.

  1. Vo svojich verejných vyjadreniach opakovane šíri netoleranciu a náboženskú neznášanlivosť. Na svojich blogoch sa hrdí tým, že sa usiluje bojovať proti „spiatočníckym“ kresťanom v mene osvieteného ateizmu.
  2. Osočuje a šíri klamstvá o verejne známych osobnostiach, ktoré nezapadajú do jej predpojatého ideologického pohľadu na svet. Naposledy osočovala svetovú odborníčku v oblasti sociológie, pani Gabriele Kuby, počas jej návštevy Slovenska, za čo jej hrozí súdne stíhanie.
  3. Pani Pietruchová je zakladateľka a členka viacerých lobistických organizácií. Osobne je zaangažovaná v presadzovaní cieľov potratovej a rodovej homo-loby na Slovensku, čo je jasný stret záujmov pri výkone funkcie riaditeľky odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na MPSVaR SR.

Na základe hore uvedených dôvodov považujeme pani Oľgu Pietruchovú za nevhodnú pre štátnu funkciu, ktorá vyžaduje objektívnosť, nestrannosť a osobnostnú zrelosť pre činnosť monitorovania dodržiavania ľudských práv.

Zaujatý a jednostranne orientovaný človek nemôže zastávať dôležitú funkciu vo verejnej správe, kde je potrebné spolupracovať s ľuďmi z rôznych spoločenských sfér. Tiež náboženská predpojatosť a nenávisť voči veriacim nie je vhodným osobným predpokladom pre túto pozíciu.

Preto žiadame ministra Richtera o čo najrýchlejšie odvolanie pani Pietruchovej z pozície riaditeľky odboru.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Tomáš Kolek, tomykolko (at) tmail.sk,