Petícia proti zavedeniu plateného parkovania na sídlisku Solinky

Petícia proti zavedeniu plateného parkovania na sídlisku Solinky v meste Žilina

My, dolu podpísaní občania sídliska Solinky nesúhlasíme so spoplatnením parkovacích miest na sídlisku Solinky v meste Žilina.

Týmto zároveň pripomíname primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva, že riešenie problémov s parkovaním áut na sídlisku Solinky formou spoplatnenia nemali vo svojich volebných programoch.


Prosím aby ste podpisovali petíciu tak, že do kolonky Mesto uvediete okrem mesta Žilina aj ulicu, napríklad takto:  Žilina-Borová 1.
Je to z dôvodu, že vo formulári nie je uvedená úplná adresa aj s ulicou.


Ing. Slavomír Fačkovec    Kontaktujte autora petície