Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | Tento rok (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Celkovo Názov petícieVytvorené
60 65 Petícia na podporu kandidatúry JUDr. S. Irsáka na ombudsmana
 My, dolu podpísaní občania svojim podpisom na tejto petícii vyjadrujeme podporu JUDr. Stanislavovi Irsákovi,  bytom Dolné Hámnre 1024, Hodruša Hámre 966 61, v jeho kandidatúre na post verejného ochrancu práv ( ombudsmana) a žiadame poslancov Národnej rady SR, aby jeho kandidatúru podporili podpisom na návrhu poslancov, ktorý je potrebný na to, aby sa stal v zmysle Ústavy SR oficiálnym kandidátom....
2016-12-09
59 59 Za zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline, ul.Horný Val (Uzavrená)
Petícia za zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline na ulici Horný Val , ktoré je už desaťročia neodmysliteľnou súčasťou žilinského koloritu a života v meste....
2016-04-19
59 63 ZA REFERENDUM O POVINNÝCH KVOTACH PRE MIGRANTOV.
        My, občania SR žiadame vyhlásenie referenda v SR , v ktorom občania SR budú rozhodovať o otázke:                                                        Ste za to, aby EÚ mohla aj bez súhlasu NR SR stanoviť povinné presídlenie neslovenských občanov do Slovenska?. ...
2016-10-03
57 57 Za odvolanie "primatora" dubnice
Urobme konečne niečo pre naše mesto a nepozerajme sa iba nečinne na to čo sa deje, kto sa priživuje z našich peňazi a nič pre nas neurobí pokiaľ mu to nevyhovuje!!!...
2016-03-10
56 61 * * * ZA ZVIERACÍ CINTORÍN na východe SR.
                                                                                                                    Chceme vytvorenie veľkého zvieracieho cintorína na východnom Slovensku, aby sme mohli dôstojne a verejne pochovávať naších miláčikov.                                                                  Hľadáme aj spolupracovníkov, ľudí čo by pomohli s jeho vytvorením, sponzorov,právnik...
2016-02-11
56 66 * PROTI ODOBRANIU MANDÁTU POSLANCA NR SR I.MATOVIČOVI.
             Sme proti tomu, aby Národná rada SR odobrala mandát poslanca NR SR pánovi Igorovi Matovičovi.                                     Nie je jediný, ktorý nemá pozastavenú živnosť.                                   Ak by sa používal rovnaký meter, tak by  museli prísť o mandát viacerí poslanci NR SR hlavne zo SNS a Smeru.       Ak príde I.Matovič o mandát, tak žiadame všetkých poslancov N...
2016-09-24
54 54 Nesuhlas s VZN o rozdeleni skolskeho obvodu MC Rusovce (Uzavrená)
Pripomienka k Návrhu VZN MČ Bratislava - Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce ZV 07062016 a voči Návrhu VZN MČ Bratislava - Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy Turnianska 10, 851 07 Bratislava - Petržalka My, dolu podpísaní, nesúhlasíme s návrhom MČ Rusovce, o vytvorení dvoch školských obvodov v Mestskej časti Rusovce....
2016-06-20
54 56 Sme za zrušenie koncesionárskych poplatkov
Sme za zrušenie koncesionárskych poplatkov, nakoľko danú službu nevyužívame a nemáme podpísanú žiadnu zmluvu o poskytovaní danej služby. ...
2016-05-24
54 249 ZA FUNKČNÉ A ZÁVÄZNÉ REFERENDUM
Aby sme mohli zrušiť zákony proti občanom Po 25 rokoch od „nežnej revolúcie“ sú voľby ovplyvňované médiami a referendum je nefunkčné. Sfunkčníme referendum ako základný pilier občianskej demokracie. Referendum má byť najvyššia forma moci, moci občanov aj nad parlamentom, aj nad prezidentom, aj nad Ústavou. Žiadame NR SR upraviť legislatívu tak, aby bolo zabezpečené: - zníženie počtu podpisov z...
2014-12-14
50 165 Znovuzjednotenie Československa vo forme Federácie alebo Konfederácie
    Petícia za obnovenie Československa   Jej cieľom je dosiahnutie referenda, v ktorom by sa občania oboch krajín mohli slobodne rozhodnúť, ci si prajú obnovenie spolčeného Československého státu vo forme  Federácie alebo Konfederácie.   Hlavní motiváciou je napravenie  chyby z roku 1992, keď bola účelovo a z politických dôvodu rozbitá dobre fungujúca republika, a niežeby  by bolo toto rozhod...
2015-02-28
Facebook