Najpopulárnejšie petície v roku 2016 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia proti stavbe mešity na Slovensku a v celej Európe

Slovensko spolu s celou európou sú kresťanský národ! Možno niesi ten najväčší kresťan, možno ani nechodiť do kostola alebo si ateista ale všetci mame spoločnú kultúru a zvyky, ktoré sú kresťanské. Veľmi dobrým príkladom sú napríklad Vianoce. Každý ich má rád, každý sa teši na darčeky, stromček, výzdoby, pokoj atď..  Teiž máme radi Veľkú noc a s nou spojenú polievačku, šibačku, kraslice, zajačiky atď...  Tieto isté alebo podobne zvyklosti sú v celej Európe. Lenže kresťanstvo nie je hlavným nábože

Vytvorené: 2013-08-26 Štatistiky

Podpisová akcia za pokračovanie saleziánov v Šaštíne-Strážach

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas so zotrvaním komunity Saleziánov don Bosca vo farnosti Šaštín-Stráže, s  pokračovaním v ich pastoračnej činnosti na tomto mieste  a ich ďalšom spravovaní Národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Ak podporíte petíciu na internete, nie je potrebné sa zapájať do jej papierovej verzie, ktorá prebieha súbežne s ňou. Podpisy pod touto podpisovou akciou budú pripojené k jej papierovej verzii.  

Vytvorené: 2016-04-20 Štatistiky

Výzva na odstúpenie prezidenta Andreja Kisku zo svojej funkcie

V poslednom prejave sa na schôdzi parlamentu prezident Andrej Kiska postavil proti vôli parlamentu, ktorý vládu poveril mandátom odmietnuť kvóty presadzované Úniou. Tým poškodil záujmy Slovenska Súčasný prezident Kiska sa proti záujmom Slovenska staval už počas volebnej kampane, keď podľa požiadaviek svojho poradcu pre zahraničné záležitosti Martina Bútoru tvrdil, že Slovensko má uznať Kosovo. Tento rys absolútnej podriadenosti Kisku direktívam americkej ambasády sprostredkovanými jeho poradcom

Vytvorené: 2015-10-10 Štatistiky

►PREZIDENT NEMECKA!!! BRÁŇTE ĽUD PRED MERKELOVOU A IMIGRANTMI!

       Žiadame prezidenta Nemecka Joachima Gaucka aby, ako všeobecne známy bojovník za občianske a základné ľudské práva, bránil ľud svojej krajiny a aj nás, pred Merkelovou a imigrantmi v zmysle otvoreného listu občianskych a mierových aktivistov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky.               My dolupodpísaní občania sa pripájame k podpisu pod nižšie uvedený text otvoreného listu a podporujeme jeho zaslanie prezidentovi Joachimovi Gauckovi. List odovzdajú občianski a mieroví aktivis

Vytvorené: 2016-01-13 Štatistiky

Petícia za zastavenie exekúcie majetku mesta Martin

  Andrej Kiska – prezident Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Hodžovo nám. 1, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1   PETÍCIA za zastavenie exekúcie majetku mesta Martin podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve   My, občania mesta Martin a ďalší podporovatelia, obraciame sa na Vás pán prezident SR vo výnimočne zložitej situácii. Mesto Martin po 17 rokoch prehralo na Najvyššom súde SR spor o pohľadávku, čo má negatívny dopad na chod celého mesta, Turca a kvalitu života

Vytvorené: 2016-03-19 Štatistiky

LIMITOVANIE MNOŽSTVA ODPADU ULOŽENÉHO NA SKLÁDKE V MESTE SENEC...

PETÍCIA ZA LIMITOVANIE MNOŽSTVA ODPADU ULOŽENÉHO NA SKLÁDKE V MESTE SENEC V NOVOM ÚZEMNOM PLÁNE Občania mesta Senec, Občianske združenie Moje Mesto a pracujúci občania v meste Senec a blízkom okolí.Petícia adresovaná: primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a MsZ mesta Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, majitelia nehnuteľností v meste Senec a susediacich obcí, pracujúci v meste Senec a blízkom okolí, sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb

Vytvorené: 2016-11-07 Štatistiky

Odmietame kvóty pre migrantov

My, občania Slovenskej republiky svojim podpisom petície potvrdzujeme, že žiadame vládu tejto krajiny, aby rázne odmietla všetky návrhy Európskej komisie a Európskeho parlamentu na zavádzanie povinných kvót pre utečencov. Sme presvedčení, že udeľovanie azylu by malo zostať čisto v kompetencii národných štátov. Súhlasíme s tým, aby naši humanitárni pracovníci v primeranej miere pomáhali priamo na území daných štátov, tak ako to bežne robia v prípade rôznych živelných katastrof. V hromadnom prijím

Vytvorené: 2015-05-27 Štatistiky

Peticia na podporu sefredaktorky casopisu Romboid

                              PETÍCIA na podporu šéfredaktorky časopisu Romboid   My, autori združení vo viacerých organizáciách AOSS, ale aj viacerí neorganizovaní, vyjadrujeme znepokojenie nad situáciou, ktorá vznikla okolo literárneho mesačníka Romboid. I/ Sme proti znevažovaniu práce doterajších redakcií a protestujeme proti rozhodnutiu Rady AOSS zo 4. októbra 2016 a proti vypísaniu nového konkurzu na miesto šéfredaktora časopisu – bez toho, aby otvorila demokratickú diskusiu v rámci AOSS

Vytvorené: 2016-10-24 Štatistiky

Vyhlásenie "Iniciatívy 2016" ku koncesionárskym poplatkom

Vyhlásenie ku koncesionárskym poplatkom                           Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky obsahuje návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Ak vláda, ako uvádza vo svojom programovom vyhlásení, považuje RTVS za jediný systémový nástroj na poskytovanie služby verejnosti, pýtame sa, prečo nepožaduje od tejto verejnoprávnej a inštitúcie dôsledné plnenie si svojich zákonných povinnosti. Zákon o RTVS napríklad hovorí, že má posky

Vytvorené: 2016-06-15 Štatistiky

Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej

My, podpísaní obyvatelia Petržalky, žiadame primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby ochránil ohrozený verejný záujem. Už viac ako 10 rokov prebiehajú snahy o výstavbu bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti (ďalej len „predmetný pozemok“), aktuálne vo vlastníctve TMS-INVEST, s.r.o., so sídlom Pluhová 8, 9000 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „investor“). Tieto snahy sú vedené v rozpore nielen s komunálnymi záujmami nás, obyvateľov Petržalky, ale aj s názorom hlavného me

Vytvorené: 2016-05-03 Štatistiky

Petícia za odvolanie primátora mesta Poprad, Ing. Jozefa Švagerka

Vzhľadom k množstvu nejasností ohľadom diania na MsÚ Poprad a nezvládnutiu primátorskej funkcie, my, občania mesta Poprad, navrhujeme odvolalanie primátora mesta Poprad, Ing. Jozefa Švagerka. To čo tu stihol primátor Švagerko (KDH) narobiť len za prvý polrok je jedna veľká hanba. On a jeho viceprimátoriWzoš (odídenec z KDH, odídenec z SDKÚ, momentálne nezávislý) a Gašper (nezávislý) už stihli vyrobiť kopu škandálov. 1. Švagerko ešte nič neurobil a sám si navrhol zvýšiť svoj plat o 25%. Poslanec

Vytvorené: 2015-06-12 Štatistiky

Za dostavbu diaľnice - obchvat Prešova, nechceme 2 ročný odklad

Podpisom tejto petície vyzývame ministra dopravy SR  k urýchlenej a neodkladnej dostavbe diaľničného obchvatu Prešova.   Dvojročný odklad stavby, možno aj úplné zastavenie, ľuďom v danom regióne značne poškodí vo všetkých oblastiach. Hodnotu za peniaze tvoria ľudia z východného Slovovenska nielen po celej krajine ale aj EU. Daný obchvat výrazne pomôže nielen občanom z Prešova a okolia.   Jedná sa o bezpečnosť, zdravie a čas nás všetkých.

Vytvorené: 2016-09-27 Štatistiky

Petícia proti výstavbe komunitného centra v Poprade-Matejovciach

My, dole podpísaní občania mestskej časti Poprad - Matejovce, sme proti  tomu, aby sa výstavba komunitného centra pre neprispôsobivých občanov realizovala v mestskej časti Poprad - Matejovce. Chceme zabrániť segregácii ( oddeleniu ) neprispôsobivých občanov z mesta a okolia do mestskej časti Matejovce a ich nárastu počtu v tejto mestskej časti.   Ako podpis , prosím uvedte vašu emailovú adresu.      

Vytvorené: 2016-09-19 Štatistiky

* ZRUŠME SPOLOČNE MEČIAROVÉ + KOVÁČOVÉ AMNESTIE !!! - PODPORNÁ PETÍCIA. *

        Žiadame Národnú radu SR, aby zrušila amnestie udelené V.Mečiarom a M.Kováčom.                                            Aby sa došetril únos M.Kováča ml. a iné kauzy. Žiadame poslancov NR SR, aby podporili návrh na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých amnestií, parlamentná tlač ČPT 318.      Podporujeme aj podobnú akciu na www.somza.to          Predseda vlády Fico povedal,že do týždna bude po všetkom. My mu dáme čas do konca marca 2017. Ak dovtedy nebudú zrušené amnestie V.Meči

Vytvorené: 2016-10-14 Štatistiky

►►► PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄

Zachráňme dedičstvo našich predkov pre budúcnosť našich detí Od 1.mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ. Všetci doterajší aj súčasní politici sú zodpovední za tento stav. Slovenská pôda je podstatou štátnosti a zvrchovanosti národa. Predaj slovenskej pôdy zahraničným subjektom je vlastizrada. V prípade zmeny hrozí vážne riziko, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podz

Vytvorené: 2014-03-07 Štatistiky

Podpora na schválenie Vyhlášky MS SR-výkon súdneho rozhodnutia

My, občania Slovenskej republiky podporujeme Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podorobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloleých: LP/2016/428 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých V plnom rozsahu podporujeme schválenie hore uvedenej vyhlášky, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti, ktorou sa ustanovia podrobnosti výkonu súdneho rozhodnutia vo vecia

Vytvorené: 2016-06-16 Štatistiky

Petícia za zbavenie svojprávnosti expremiéra SR Roberta Fica

Vzhľadom k tomu že premiér Slovenskej republiky Robert Fico sa úplne stratil v reálnom svete. Býval u bývalého zlodeja autorádií Bašternáka. Kryje ŠtB kriminálnika Širokého. Jeho pravá ruka exminister Kaliňák okráda štát pomocou zlodejov a zneužíva políciu Slovenskej republiky na legalizovanie podvodov  a je tu množstvo ďalších verejne známych faktov a premiér sa tvári že všetko je v najlepšom poriadku a dokonca daný stav obhajuje. Tak my Dolupodpísaní občania  máme pochybnosti o zdravom úsudku

Vytvorené: 2016-07-10 Štatistiky

Petìcia za omilostenie Jozefa Andreja z Popradu.

Petícia za omilostenie Jozefa Andreja z Popradu.       My, občania Slovenskej republiky, žiadame slovutného pána prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku o milosť pre 46-ročného Jozefa Andreja z Popradu, ktorý dňa 29.09.2015 odpojil svojho 24-ročného syna Dominika od podporných prístrojov, čo viedlo k zástave dýchania a následnému uduseniu a smrti.   Dominik trpel od ôsmeho mesiaca života detskou obrnou, čo malo za následok celkovú paralýzu a neschopnosť akejkoľvek interakcie s okolím.    T

Vytvorené: 2015-10-04 Štatistiky

Petícia proti zatvoreniu interného oddelenia v NsP Ilava

Vážení občania, v prílohe si môžete stiahnuť list vedúcej sestry Interného oddelenia NsP Ilava Mgr. Hromadíkovej, ktorý hovorí o hrozbe zatvorenia tohto oddelenia. Menovaná Mgr. Hromadíková listom upozornila na nasledujúcu situáciu a emailom požiadala o pomoc a súčinnosť pri zbieraní podpisov na petíciu proti zrušeniu Interného oddelenia NsP Ilava.  http://www.obecpruske.sk/download_file_f.php?id=755483

Vytvorené: 2016-10-13 Štatistiky

Petícia za umožnenie pestovateľského pálenia alkoholu

Petícia za umožnenie pestovateľského pálenia alkoholu My, obyvatelia SR vyzývame Národnú radu SR na úpravu zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, tak aby pestovatelia ovocia mali právo z vlastného ovocia vlastnoručne vyrábať alkohol.   Slovenskí pestovatelia ovocia vo svojich záhradách a sadoch každoročne vyprodukujú desiatky ton kvalitného ovocia, ktoré nemajú možnosť plnohodnotne zužitkovať a toto neraz ostáva nevyužité hniť na zemi. Tzv. pálenie alkoholu má v našej krajine

Vytvorené: 2016-03-10 Štatistiky