Vyhlásenie "Iniciatívy 2016" ku koncesionárskym poplatkom

Vyhlásenie ku koncesionárskym poplatkom 

 

 

                     Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky obsahuje návrh na zvýšenie koncesionárskych poplatkov pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Ak vláda, ako uvádza vo svojom programovom vyhlásení, považuje RTVS za jediný systémový nástroj na poskytovanie služby verejnosti, pýtame sa, prečo nepožaduje od tejto verejnoprávnej a inštitúcie dôsledné plnenie si svojich zákonných povinnosti. Zákon o RTVS napríklad hovorí, že má poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí, na slobodné utváranie názorov, čo RTVS už samotnou programovou štruktúrou svojho vysielania evidentne ignoruje. Vedenie RTVS pretvorilo túto inštitúciu na akýsi súkromný podnik, poskytujúci priestor úzkej názorovej skupine ľudí nerešpektujúcich fakt, že RTVS je zo zákona verejnoprávnou a národnou inštitúciou.      

 

       Žiadame vládu SR, aby sa zaoberala situáciou v RTVS a urobila potrebné opatrenia na to, aby sa z tejto inštitúcie stalo slovenské médium. Žiadame, aby pri prijímaní nových redaktorov boli nielen deklarované požiadavky na ich profesionálnu zručnosť, ale aby ich RTVS aj v praxi vyžadovala. Aby inštitúcia, ktorá zo zákona plní vzdelávaciu a výchovnú funkciu, sa takto správala aj k používaniu štátneho jazyka a nedeformovala spisovný slovenský jazyk. Protestujeme proti tomu, aby sa zvyšovali koncesionárske poplatky inštitúcii, ktorá namiesto službe verejnosti súťaží o diváka a poslucháča s komerčnými televíziami a svojim programovým vysielaním skĺzava na úroveň bulváru. Zároveň žiadame, aby logo RTVS obsahovalo štátny znak Slovenskej republiky a názov verejnoprávnej RTVS bol zmenený na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR).  

 

Signatári Iniciatívy 2016:   Mgr. Miroslav Šuňal, politológ Ing. Eva Zelenayová, publicistka PhDr. Martin Lacko, PhD. historik Ing. Marián Šuran, kresťanský aktivista Ing. Ján Litecký Šveda, projektant Peter Kašarík, živnostník Mgr. Anton Čulen, učiteľ, katechéta Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, obč. aktivista Zuzana Garelová, občianska aktivistka  

 

Výzvu občianskej Iniciatívy 2016 podporujú:  

 

Výzvu Iniciatívy 2016 podporujú: Dr. phil. Darina Vergesová M.A., slavistka, prekladateľka PhDr. Elena Šebová, publicistka RNDr. Ján Král, CSc., geológ RNDr. Ivan Pišút, DrSc., dôchodca PhDr. Ján Bobák, CSc., historik Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., vysokoškolský pedagóg Anna Janerle, občianska aktivistka Ing. Mária Dubajová, občianska aktivistka Mgr. Slavomír Hromada, občiansky aktivista Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník Mgr. Jozef Krajčík – pedagóg    


Mgr. Miroslav Šuňal, politológ    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Miroslav Šuňal, politológ na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...