►PREZIDENT NEMECKA!!! BRÁŇTE ĽUD PRED MERKELOVOU A IMIGRANTMI!

       Žiadame prezidenta Nemecka Joachima Gaucka aby, ako všeobecne známy bojovník za občianske a základné ľudské práva, bránil ľud svojej krajiny a aj nás, pred Merkelovou a imigrantmi v zmysle otvoreného listu občianskych a mierových aktivistov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky.
      
       My dolupodpísaní občania sa pripájame k podpisu pod nižšie uvedený text otvoreného listu a podporujeme jeho zaslanie prezidentovi Joachimovi Gauckovi. List odovzdajú občianski a mieroví aktivisti zhromaždení pred Nemeckou ambasádou (Hviezdoslavovo námestie10, Bratislava) v pondelok 18.1.2016 o 14.00 a na obdobných zhromaždeniach v Prahe a v Budapešti v určených termínoch.


Text otvoreného listu:

        Vážený pán prezident Joachim Gauck,

       úvodom Vás chceme pozdraviť a popriať Spolkovej republike Nemecko v tomto roku 2016 len to najlepšie. Ešte donedávna sme vnímali Vašu krajinu ako záruku stability a prosperity v Európe. Boli sme hrdí na silného priateľa, na ktorého sme sa mohli vždy spoľahnúť a to hlavne v oblastiach spoločného záujmu na MIERI a PROSPERITE.

      
Na správy o posledných udalostiach v Kolíne nad Rýnom bohužiaľ musíme reagovať. Na nešťastie sa potvrdzuje to, čomu sme nechceli uveriť, ale fakty nás opakovane presviedčajú, že niektorí ľudia na vysokých postoch v Nemecku zlyhávajú. Už dlhšie vnímame nečinnosť nemeckej vlády s rozpakmi. V dôsledku dnešnej nemeckej politiky narastá nenávisť medzi ľuďmi a situácia smeruje k vzniku vojnových konfliktov, ktoré sa môžu rozšíriť do celej Európy. Neriešenie situácie okolo utečencov z pohľadu osohu pre nemecký národ, ale naopak, selektívne riešenie v záujme nelegálnych imigrantov, znamená selektívny prístup k humanite. Zakladá to nerovnosť v ľudských právach a diskrimináciu Nemcov a Európanov oproti nelegálnym imigrantom z Ázie a Afriky.

       Zvlášť nebezpečné je, že dnešní nelegálni imigranti v citlivej ľudskoprávnej oblasti, odmietajú akceptovať rovnoprávnosť mužov a žien a neuznávajú slobodu vierovyznania. Ich uprednostňovanie pôsobí ako premyslený plán na zničenie našej spoločnej kultúry MIERU a PROSPERITY.
Posledná sexuálna poľovačka na nemecké ženy nás šokovala a vnímame ju ako brutálny útok cudzej kultúry na rovnoprávne postavenie žien v EU. Zablokovanie obvyklej akcieschopnosti nemeckej polície a armády, napriek brutálnym sexuálnym útokom masy nelegálnych imigrantov, usvedčuje politikov ovládajúcich dnes Nemecko, z neobvyklej podpory príslušníkom cudzej kultúry, v ktorej má žena iba podradné postavenie slúžky a sexuálnej otrokyne.

      
Dovoľte nám, aby sme Vám osobne, celej Vašej krajine a osobitne obetiam násilia a ich rodinám vyjadrili úprimnú sústrasť. Prejavujeme hlbokú ľudskú solidaritu a podporu postihnutým, pochopenie pre mimoriadne ľudské utrpenie a strach, ktoré dnes dennodenne prežívajú ľudia v Nemecku.

       Médiá nás ďalej informujú, že Merkelová prenáša aj pohlavné choroby z Nemecka do štátov Višegrádskej štvorky. Ohrozuje epidémiou pohlavných chorôb Európu. Preto si myslíme, že je už evidentné, že sama potrebuje lekára. Považujeme to za pohromu pre celú Európu, keď človek javiaci sa ako duševne labilný a ľudsky nezrelý, ktorý neakceptuje základné hodnoty európskej morálky, riadi Vašu krajinu.
     

      
Prosíme Vás, aby Ste sa prejavili ako spravodlivý muž a energický prezident a osobne sa postavili do čela tých síl v Nemecku, ktoré sa vzopreli ponižovaniu našej kultúry, bránia nemecké ženy a deti pred sexuálnym zneužívaním a sú prekážkou rozšírenia ich sexuálneho zneužívania z Nemecka do celej Európy. V nemalej miere tak bránia naše kresťanské korene. Riešenie, ktorým predídete občianskej vojne v Nemecku a vojnovým konfliktom v celej Európe, vidíme iba v rozhodnom a spravodlivom postupe proti násilnícky sa prejavujúcim nelegálnym utečencom. Je potrebné oddeliť dve vzájomne nekompatibilné kultúry. Nelegálnych utečencov, ktorí sa nevedia prispôsobiť nemeckému a európskemu štandardu a odmietajú sa podriadiť nemeckým a európskym zvyklostiam a zákonom je treba bezodkladne dopraviť do ich materských krajín.

      
My občianski a mieroví aktivisti vyjadrujeme Vám, bývalému evanjelickému pastorovi a kazateľovi, ktorý sa stal všeobecne známym predovšetkým svojím bojom za občianske a základné ľudské práva, rozhodnú podporu. Prosíme Vás, aby Ste našli v sebe opäť silu postaviť sa aj dnes, na obranu základných ľudských práv a osobitne práv žien a detí. Dnes je tu čas ťažkej skúšky pre zjednotené Nemecko a Európu. Prosíme Vás obráňte ľud svojej krajiny a aj nás všetkých, pred Merkelovou a nelegálnymi imigrantmi.  Vykonajte bezodkladne potrebné kroky a podporte svojou autoritou občiansky protest nemeckej a európskej verejnosti, ktorý sa uskutoční v Európe 12.3.2016. Občania, ľudsko-právni a mieroví aktivisti budú stáť na Vašej strane.

Spísané v Bratislave, Ostrave a Budapešti 13.1.2016

Autori a petičný výbor:

Slovenská republika
MUDr. Peter Lipták, Bratislava, kontakt: +421 903 440 016, lipp@pobox.sk, poverený komunikáciou s médiami a ambasádou Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave Ing. Jozef Šolc a Sandra Mihalecová, Bratislava, Mgr. Eva Copáková, Michalovce, Monika Pirovits a Viktor Macanga, Bratislava, Ing. Miroslav Graner, Levice, JUDr. Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty

Česká republika
Soňa Csiffáry, Ostrava, kontakt:  info.obcanskytribunal@gmail.com, poverená komunikáciou s médiami a ambasádou Spolkovej republiky Nemecko v Prahe

Maďarská republika
MUDr. Horkovics - Kovats János, Pomáz, kontakt: +36203481399, janoshorkovicskovats@gmail.com, poverený komunikáciou s médiami a ambasádou Spolkovej republiky Nemecko v Budapešti

List podporuje petícia Občanov na http://www.peticie.com/prezident_nemecka_brante_lud_pred_merkelovou_a_imigrantmi

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Peter Lipták na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...