Odmietame kvóty pre migrantov

My, občania Slovenskej republiky svojim podpisom petície potvrdzujeme, že žiadame vládu tejto krajiny, aby rázne odmietla všetky návrhy Európskej komisie a Európskeho parlamentu na zavádzanie povinných kvót pre utečencov. Sme presvedčení, že udeľovanie azylu by malo zostať čisto v kompetencii národných štátov. Súhlasíme s tým, aby naši humanitárni pracovníci v primeranej miere pomáhali priamo na území daných štátov, tak ako to bežne robia v prípade rôznych živelných katastrof. V hromadnom prijímaniu kultúrno veľmi odlišných, najmä moslimských imigrantov,  vidíme obrovské bezpečnostné a ekonomické riziko pre našu krajinu i jej demokratické zriadenie. V prípade, že Európska komisia bude cez odpor SR vynucovať, legislatívne či akýmkoľvek iným spôsobom, umiestňovanie imigrantov (utečencov) v SR, žiadame Vládu SR a Parlament SR, aby iniciovali kroky na vypísanie národného referenda v tejto otázke.


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook