Petícia proti zatvoreniu interného oddelenia v NsP Ilava

Vážení občania, v prílohe si môžete stiahnuť list vedúcej sestry Interného oddelenia NsP Ilava Mgr. Hromadíkovej, ktorý hovorí o hrozbe zatvorenia tohto oddelenia. Menovaná Mgr. Hromadíková listom upozornila na nasledujúcu situáciu a emailom požiadala o pomoc a súčinnosť pri zbieraní podpisov na petíciu proti zrušeniu Interného oddelenia NsP Ilava. 

http://www.obecpruske.sk/download_file_f.php?id=755483


Andrea Uváčiková    Kontaktujte autora petície