Petícia za zastavenie exekúcie majetku mesta Martin

 

Andrej Kiska – prezident Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Hodžovo nám. 1, P.O.Box 128, 810 00 Bratislava 1

 

PETÍCIA

za zastavenie exekúcie majetku mesta Martin

podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve

 

My, občania mesta Martin a ďalší podporovatelia, obraciame sa na Vás pán prezident SR vo výnimočne zložitej situácii. Mesto Martin po 17 rokoch prehralo na Najvyššom súde SR spor o pohľadávku, čo má negatívny dopad na chod celého mesta, Turca a kvalitu života všetkých jeho obyvateľov.

Občania Martina a Turca odmietajú znášať problémy, ktoré nastali aj vďaka stavu slovenskej justície, keď po štyroch rozsudkoch v prospech mesta Martin došlo k zásadnému zvratu za nám nejasných okolností a Martinčania zo svojich daní budú musieť uhradiť viac ako 8,6 milióna eur a predmetom exekúcie sa môže stať aj Turčianska vodárenská spoločnosť! Preto my, dolupodpísaní občania sa na Vás pán prezident SR obraciame so žiadosťou o pomoc, aby ste pomohli preskúmať všetky dostupné možnosti pre zastavenie exekúcie mesta Martin.

 

Osoba poverená zastupovaním v styku s orgánom štátnej správy a verejnosťou:

Zuzana Vonsová, poslankyňa MZ v Martine, Kolónia Hviezda 68, 038 61 Martin, tel.: 0907855599

Petíciu zostavil petičný výbor:

Prof.MUDr.Katarína Adamicová PhD., Daniela Michaelliho 21, 036 01 Martin

Michal Matia, Kratinova 49, 038 61

Martin Daniel Diškanec, Kratinova 11, 038 61 Martin

Matej Bórik, Matúša Dulu 46, 036 08 Martin

Zuzana Vonsová, Kolónia Hviezda 68, 038 61 Martin

 


Zuzana Vonsová    Kontaktujte autora petície