Za dostavbu diaľnice - obchvat Prešova, nechceme 2 ročný odklad

Podpisom tejto petície vyzývame ministra dopravy SR  k urýchlenej a neodkladnej dostavbe diaľničného obchvatu Prešova.

 

Dvojročný odklad stavby, možno aj úplné zastavenie, ľuďom v danom regióne značne poškodí vo všetkých oblastiach.

Hodnotu za peniaze tvoria ľudia z východného Slovovenska nielen po celej krajine ale aj EU. Daný obchvat výrazne pomôže nielen občanom z Prešova a okolia.

 

Jedná sa o bezpečnosť, zdravie a čas nás všetkých.